Εγκρίθηκε η «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας

Εγκρίθηκε η «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, καθώς μετά από Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Σύμβασης για το έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προέκυψε μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος).

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες:

  • αποχιονισμού, ώστε να διατηρηθεί η βατότητα των εθνικών οδών σε ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο,
  • ρίψης άλατος για την πρόληψη της ολισθηρότητας των οδών λόγω του σχηματισμού λεπτού στρώματος πάγου και
  • άρσης καταπτώσεων για αποκατάσταση κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, όπου απαιτείται, κατόπιν εντολής των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην 52η  Συνεδρίαση (Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022),  εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με συνολική αξία προσφοράς 470.592,40 €, με ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει 12 δρομολόγια, καλύπτοντας το σύνολο του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου, αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.