ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου  2016 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη και πέντε εκτός αυτής.

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

ü  «Γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου,  Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας.

ü  «Καθορισμός ωραρίου 24ωρης απασχόλησης στο πλαίσιο λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, κατά των χιονοπτώσεων για το έτος 2016-2017», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου,  Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü  «Έγκριση του 4ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου ¨Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι αρχαιολογικού μουσείου¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήρη Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Κασκαμανίδης και Φιλιππίδου – Παλτατζή, ψήφισαν κατά.

ü  «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Συντηρήσεις Οδικών Δικτύων¨», με εισηγητή τον κ. Σωτήρη Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

ü  «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών οδοποιίας ΔΕ Φλώρινας¨, με εισηγητή τον κ. Σωτήρη Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ü  «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 291/2016 σύμφωνα με την εγκύκλιοΥπ. Οικ., Ανάπτ. και Τουρισμού 115125/02.11.2016 και την υπ’ αριθμ.πρωτ.113848/31-10-2016 Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ “παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών” έως την 11η-01-2017», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Aλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Τορλαχίδης, Παπασωτηρίου, Φιλιππίδου – Παλτατζή, Ρόζας και Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.

ü «Καταβολή Δ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 140.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έτος  2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»», με εισηγητή τον κ. Σωτήριο Τσορμπάρη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü  «Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα “Αριστοτέλης: Ο Homo Universalis της Αρχαιότητας και ο Αέναος Διάλογος με τις Επιστήμες”, από 25-27 Νοεμβρίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü  «Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και την ΚΕΔΕ για την πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφικών ελέγχων στη Φλώρινα στις 20, 21 & 22 Νοεμβρίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü  «Κατανομή ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü   «Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.  

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκα κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης, Τορλαχίδης, Γκέκτσης, Παπασωτηρίου, Φιλιππίδου – Παλτατζή, Ρόζας και Κασκαμανίδης ψήφισαν κατά.