Γ. Κασαπίδης: Η ολοκλήρωση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014 – 2020 βρίσκει τη Δυτική Μακεδονία να έχει απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων

Γ. Κασαπίδης: Η ολοκλήρωση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014 – 2020 βρίσκει τη Δυτική Μακεδονία να έχει απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων κάτι που επετεύχθη μετά από επίπονη προσπάθεια

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 η εκδήλωση παρουσίασης των πεπραγμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014 – 2020 και η ενημέρωση για την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021 – 2027 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη και τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία», Ιωάννη Παπαδόπουλο στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη ΖΕΠ Κοζάνης, παρουσία Αυτοδιοικητικών, φορέων, εκπροσώπων και πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Κασαπίδης  σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την επίτευξη του κλεισίματος του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014 – 2020, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Η ολοκλήρωση του Προγράμματος βρίσκει τη Δυτική Μακεδονία να έχει απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων κάτι που επετεύχθη μετά από επίπονη προσπάθεια και έναν αγώνα δρόμου που κάναμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Στην αρχή το πρόγραμμα ήταν μπροστά στον κίνδυνο της απώλειας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αλλά κινητοποιήσαμε με την Ειδική Υπηρεσία συνεργάτες, φορείς και δικαιούχους και ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις».

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση του Προγράμματος επεσήμανε πως: «Καταφέραμε με συστηματικό τρόπο να πέτυχουμε τους στόχους μας και να έχουμε παρακαταθήκη για την επόμενη προγραμματική 2021 – 2027 σημαντικά έργα που μεταφέρουμε. Έχουμε ήδη εκδώσει για τη νέα περίοδο περίπου 20 προσκλήσεις με έμφαση στα συνεχιζόμενα έργα του κοινωνικού ταμείου, προκειμένου να μην υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η χρηματοδότηση των μισθοδοσιών  των δομών στήριξης και προχωρούμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με γοργούς ρυθμούς ανάλογους με αυτούς που κλείσαμε αυτή την περίοδο».

Παρά το αργό ξεκίνημα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 καταφέρνει να ολοκληρώσει τον κύκλο του και να κλείσει με απορρόφηση του συνόλου των πόρων που διατέθηκαν για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με Π/Υ 294.446.136 ευρώ, έχει χρηματοδοτήσει Πράξεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της.

Συγκεκριμένα, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα:

 1. 30 Πράξεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με συνολικό Π/Υ 11,8 εκ.€
 2. 11 Πράξεις για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), με συνολικό Π/Υ 3,4 εκ.€
 3. Στήριξη 3.243 επιχειρήσεων, με συνολικό Π/Υ 65 εκ. €
 4. 113 Πράξεις υποστήριξης της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς και εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των οποίων και η χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονομώ», με συνολικό Π/Υ 65,3 εκ.€
 5. 26 Πράξεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, με συνολικό Π/Υ 35,0 εκ.€
 6. 30 Πράξεις υποδομών ύδρευσης, με συνολικό Π/Υ 45,7 εκ.€
 7. 20 Πράξεις διαχείρισης Υδατικού Δυναμικού (Σχέδια Ασφάλειας Νερού κλπ), με συνολικό Π/Υ 6,1 εκ.€
 8. 14 Πράξεις διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα & ΕΕΛ), με συνολικό Π/Υ 31,8 εκ.€
 9. 40 Πράξεις τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με συνολικό Π/Υ 33,8 εκ.€
 10. 7 Πράξεις προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, με συνολικό Π/Υ 2,6 εκ.€
 11. 3 Πράξεις Αστικών Αναπλάσεων, με συνολικό Π/Υ 3,2 εκ.€
 12. 16 Πράξεις για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων, με συνολικό Π/Υ 88,3 εκ.€
 13. 44 Πράξεις για την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών και των εξοπλισμών Υγείας και Πρόνοιας, με συνολικό Π/Υ 63 εκ. €
 14. 15 Πράξεις για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, με συνολικό Π/Υ 76,3 εκ.€
 15. 12 Πράξεις για την ενίσχυση της απασχόλησης (ΕΚΤ), με συνολικό Π/Υ 2,2 εκ.€
 16. 47 Πράξεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ), με συνολικό Π/Υ 39,6 εκ.€

Επίσης δυναμικά ξεκινάει και το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Με αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, ο Π/Υ του ανέρχεται σε 394.110.958 ευρώ και προβλέπεται να κατανεμηθεί ως εξής:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, έχουν εκδοθεί ήδη 17 Προσκλήσεις, συνολικού Π/Υ 50,6 εκ. € που έχουν οδηγήσει στην ένταξη 10 Πράξεων, συνολικού Π/Υ 25 εκ. €, οι οποίες αφορούν κοινωνικές δομές και δράσεις και συγκεκριμένα την εναρμόνιση (βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΔΑΠμεΑ), τη στήριξη ένταξης παιδιών στην εκπαίδευση, τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ/ΑμεΑ) και τα Κέντρα Κοινότητας.