Γ. Αντωνιάδης: Σε τροχιά υλοποίησης οι μελέτες των αρδευτικών Χειμαδίτιδας και Βεγορίτιδας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκα από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι η εκπόνηση των μελετών των δύο αρδευτικών Βεγορίτιδας και Χειμαδίτιδας, περνάει πλέον στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας . Δύο μεγάλα και εμβληματικά έργα τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα του κάμπου του Αμυνταίου  και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα της περιοχής.

Με την απόφαση του υπουργείου εγκρίνεται η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 2.010.000 € για την μελέτη  του αρδευτικού Χειμαδίτιδας  και με το ποσό των 2.530.000 € για την μελέτη του αρδευτικού δικτύου Βεγορίτιδας, δύο έργα τα οποία είχαμε ανακοινώσει και υποσχεθεί στους συμπατριώτες μας. Παράλληλα με αυτά τα δύο σημαντικά έργα εγκρίθηκαν ακόμα 3.000.000 € για τα ΤΟΕΒ της Δυτικής Μακεδονίας και ακόμα 874.000 € για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου κέντρου έρευνας βιοποικιλότητας.

Χαιρετίζω  την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και αναμένουμε από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να τρέξει γρήγορα τις σχετικές διαδικασίες έτσι ώστε η εκπόνηση των μελετών να γίνει σύντομα και να προχωρήσουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα για την περιοχή μας,  τα οποία αποτελούσαν δέσμευση της Κυβέρνησης και εμού του ιδίου προσωπικά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ