ΒΕΤΤΑ –  ΠΕΡΚΑ – ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Επαναφορά  των διατάξεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ

ΒΕΤΤΑ –  ΠΕΡΚΑ – ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Επαναφορά  των διατάξεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ – Κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κκ. Καλλιόπη Βέττα, Γιώργος Παπαηλιού και Πέτη Πέρκα κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία συνυπογράφουν 31 ακόμη Βουλευτές του  ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., με θέμα: «Αποκατάσταση δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως αυτά προβλέπονται στην από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»

Στην ερώτηση καταγράφεται ότι από την προκειμένη Σύμβαση είχαν συμφωνηθεί οι όροι μεταξύ εργαζομένων και της διοίκησης,  αναφορικά με τις εκπτώσεις σε τιμολόγια, σε αντάλλαγμα για την παροχή της εργασίας τους, ελλείψει μισθολογικών αυξήσεων.

Η συγκεκριμένη διάταξη της  Ε.Σ.Σ.Ε. τηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο με το άρθρο 11 του  Ν. 4643/2019 ρυθμίσθηκαν από την κυβέρνηση – και έπειτα από την ΔΕΗ με την υπ’ αριθ. 5/21.01.2020 – μονομερώς οι όροι εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού και εξαλείφθηκε σχεδόν  η έκπτωση στα τιμολόγια ρεύματος.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή καταστρατήγηση της Ε.Σ.Σ.Ε., η οποία πλήττει άμεσα τον χαρακτήρα των ελεύθερα και ακώλυτα συμφωνηθέντων από τα δύο μέρη και πλήττει τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Δ.Ε.Η.

Την ίδια ώρα, δε, με πρωτοφανείς αυξήσεις, εξωφρενικά bonus και τεράστια διεύρυνση των διευθυντικών θέσεων, η ΔΕΗ και η κυβέρνηση εκτοξεύουν το μισθολογικό κόστος διοίκησης σε  6 εκατομμύρια για το 2021 από 1,5 εκατομμύρια το 2018.

Ως εκ τούτου, τίθενται τα ερωτήματα:

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να γίνουν σεβαστά τα οικονομικά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, με την άμεση αποκατάσταση της έκπτωσης στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διασφαλιζόταν με την από 31.07.1991 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;
  2. Υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί η ρύθμιση του άρθρου 11 του Ν. 4643/2019 που κατήργησε μονομερώς τη σχετική διάταξη της Ε.Σ.Σ.Ε. και αντιστοίχως η υπ’ αριθ. 5/21.01.2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., εφόσον, κατά την κυβέρνηση, δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι «βιωσιμότητας» της επιχείρησης για τους οποίους υποτίθεται ότι επεβλήθη; 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

https://bit.ly/397WhOG