Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την πρώτη του συνεδρίαση στη Φλώρινα πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.  Μια συνεδρίαση πολύωρη που έφτασε μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες, με σημαντικά θέματα για την περιοχή μας, που δικαιολογούν και την μακρά συνεδρίαση του.
Η ένταξη της μελέτης του οδικού άξονα: «Φλώρινα – Πτολεμαΐδα» στο πρόγραμμα «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», η αναβάθμιση και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής Πρεσπών σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), το αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου, για μετεγκατάσταση του οικισμού Υλοποίηση και ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα, είναι τα κυριότερα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας (Αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»), στα θέματα που συζητήθηκαν αποφασίστηκαν τα εξής:
Θέμα 1ο: Ενημέρωση για την ένταξη της μελέτης του οδικού άξονα: «Φλώρινα – Πτολεμαΐδα» στο πρόγραμμα «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ».
Έγινε η ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή για τη μη ένταξη της μελέτης του οδικού άξονα και εκφράστηκε η άποψη να ασκηθούν πιέσεις ώστε να ενταχθεί το έργο.
Θέμα 2ο: Ενημέρωση για την αναβάθμιση και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής Πρεσπών σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).
Έγινε η ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή για τη συμφωνία με την κ. Μπιρμπίλη για την ανάπτυξη της περιοχής Πρεσπών μέσω προγραμμάτων και παρεμβάσεων.
Θέμα 3ο: Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, για μετεγκατάσταση του οικισμού.
Έγινε αποδεκτό το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης του οικισμού, βάση της απόφασης της λαϊκής συνέλευσης. Ο νέος οικισμός θα χωροθετηθεί πλησίον του οικισμού Ολυμπιάδος Δήμου Εορδαίας. Αναμένεται επίσης η υποβολή του αιτήματος, επίσημα, από το Δήμο Αμυνταίου.
Θέμα 4ο: Υλοποίηση και ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα – Παρουσίαση πορείας ωρίμανσης Έργων.
Έγινε η παρουσίαση από την Αρχιτέκτων Μηχανικό, Στέλεχος της ΑΝΚΟ Α.Ε. Αικατερίνη Καραδαλή.
Θέμα 5ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Γυμνασίου Λαιμού».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 6ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας του έργου:  «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στο Τ.Δ. Πρασίνου».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 7ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του έργου: «Εγκατάσταση Χλωριωτών στις Τ.Κ. του Δήμου Πρεσπών».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 8ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση των κατολισθήσεων σε τμήματα της Ε.Ο. Κοζάνη – Πεντάλοφος – Όρια Νομών Καστοριάς – Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 3.162.857,13 € (με Φ.Π.Α.).
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 9ο: Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ  για το έτος 2012 και ορκωτών λογιστών για διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΠΕ, για το έτος 2011.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Θέμα 10ο: «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής τοποθέτησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Γρεβενών»
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 11ο:  Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Γρεβενών για την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση Λαϊκών Αγορών και τον των προς διάθεση  αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 12ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Καστοριάς για την  ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση και χορήγηση νέων αδειών και κάλυψης υφιστάμενων κενών των Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Καστοριάς.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 13ο:  Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς),  του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος, για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία.
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 14ο:  Λύση και εκκαθάριση της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.)».
Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Θέμα 15ο:  Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θέμα 16ο:  Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του συλλόγου ατόμων με αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης.
Αναβλήθηκε.
Θέμα 17ο:  Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου : «Ίδρυση και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ, της εταιρείας «ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.», στην κτηματική περιοχή Ποριάς του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Υπήρξε θετική γνωμοδότηση για το έργο κατά πλειοψηφία, ενώ στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και κάτοικοι της περιοχής Ποριάς του Δήμου Καστοριάς.

 

τα σχόλια είναι κλειδωμένα.