Απαντήσεις στην ερώτηση του Κ. Βελόπουλου με θέμα «Επίδομα παραμεθορίου σε αστυνομικούς που επιχειρούν στην ελληνοαλβανική μεθόριο»

Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
προς τον  κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Υπουργό Οικονομικών
με θέμα «Επίδομα παραμεθορίου σε αστυνομικούς που επιχειρούν στην
ελληνοαλβανική μεθόριο»
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ενημέρωση από αστυνομικούς και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, σε κοινή συνεδρίαση των Προεδρείων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων, της Καστοριάς, της Κέρκυρας και της Φλώρινας, τέθηκε ζήτημα επέκτασης και στο αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεών τους του επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών. Το προσωπικό των αναφερόμενων Διευθύνσεων συνεχίζει να βιώνει την άνιση επιδοματική μεταχείριση, παρόλο που παρέχει, υπό αρκετά αντίξοες συνθήκες, υπηρεσίες προστασίας των συνόρων από την παράνομη μετανάστευση, το λαθρεμπόριο και λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεσθε να δρομολογήσετε την χορήγηση του ως άνω επιδόματος παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών στις αστυνομικές δυνάμεις των Περιφερειών της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων, της Καστοριάς, της Κέρκυρας και της Φλώρινας, οι οποίες υπάγονται στις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις, με επέκταση των ήδη ισχυόντων νομοθετικών ρυθμίσεων, εκπληρώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, και μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Απάντηση στην από 22-04-2021 με αριθμό 6206 Ερώτηση του Βουλευτή κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και πλέον των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/25009-γ’ από 29-03-2021 Έγγραφό μας, επί της με αριθμό 4706/ 02-03-2021 Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ε, του άρθρου 127, του ν. 4472/ 2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 74), ως ισχύει, ορίζεται ότι, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Απάντηση στην από 02-03-2021 με αριθμό 4706 Ερώτηση του Βουλευτή κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι τα ζητήματα οικονομικής φύσης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).

Διευκρινίζεται δε ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώ παρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται μισθολογικών θεμάτων και υποβάλλουν αρμοδίως, όπου απαιτείται, σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση του μισθολογικού καθεστώτος.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ