Απάντηση του Υπουργού Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα : ‹‹Επαναλειτουργία των 757 σχολικών βιβλιοθηκών››

Απάντηση του Υπουργού Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα : ‹‹Επαναλειτουργία των 757 σχολικών βιβλιοθηκών››

 

Απαντώντας στην  Ερώτηση με αριθμό 1406/23-11-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα ‹‹Επαναλειτουργία των 757 σχολικών βιβλιοθηκών›› , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι σχολικές βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε γνωστικό, διδακτικό και παιδαγωγικό επίπεδο , δεδομένου ότι συνιστούν έναν χώρο συνάντησης και δημιουργικών δραστηριοτήτων με ευρύτερο μορφωτικό και πολιτιστικό ρόλο. Ήδη πολλές σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν ως ‹‹υβριδικές›› (με έντυπο και ψηφιακό/ψηφοποιημένο υλικό).

Επιπρόσθετα, στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της σχολικής εκπαίδευσης  και την ενίσχυση του δημοκρατικού σχολείου, καθίσταται σαφές ότι η λειτουργία και η  χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης συνδέεται στενά με τα νέα προγράμματα σπουδών και τις νέες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις.

Ζητήματα που αναφέρονται (α) στην καταγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στην κατάσταση των υποδομών, τη δικτύωση και τον τρόπο λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών  και (β) στην ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών και τον εμπλουτισμό τους με ψηφιακό υλικό που θα μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν σημαντική προτεραιότητα άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος της σχολικής κοινότητας οι 757 Βιβλιοθήκες της χώρας που εντάχθηκαν    στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, εκδίδονται από το ΥΠΠΕΘ σχετικές εγκύκλιοι.