Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πτώχευση του ομίλου Μαρινόπουλου»

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση του βουλευτή Φλώρινας Γιάννη Αντωνιάδη  για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πτώχευση του ομίλου Μαρινόπουλου»

Για την «αντιμετώπιση των συνεπειών από την πτώχευση του ομίλου Μαρινόπουλου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Βασική προτεραιότητα της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις , χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά και αν εκδηλώνονται. Προς το σκοπό αυτό, προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά τον δυνατόν των φαινομένων αυτών.

Η εν λόγω ερώτηση διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες για τις δέουσες ενέργειες τους.

Β. Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Στα πλαίσια αυτά διενεργήθηκαν σχετικές έρευνες σε εταιρείες συμφερόντων Μαρινόπουλου και τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.