Απάντηση στην ερώτηση του Κ. Βελόπουλου με θέμα “Άνευ ουσιαστικών παρεμβάσεων της Κυβερνήσεως αδιάθετη παραμένει η μηλοπαραγωγή Δυτικής Μακεδονίας”

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 04/10/2022

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:Τoν κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ:  «Άνευ    ουσιαστικών    παρεμβάσεων   της    Κυβερνήσεως   αδιάθετη παραμένει η μηλοπαραγωγή Δυτικής Μακεδονίας» 

Κύριε Υπουργέ,

Δεδομένου του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία, των διαρκώς ανοδικών ανατιμήσεων στην ενέργεια, καθώς και του επιβληθέντος απαγορευτικού της Αιγύπτου σε ορισμένα είδη εισαγωγών εξαιτίας του ΔΝΤ, επηρεάζονται σοβαρά οι εμπορικοί δρόμοι διάθεσης της μηλοπαραγωγής Δυτικής Μακεδονίας. Σε περιοχές, όπως Κομνηνά, Μεσόβουνο, Πύργοι Μηλοχώρι και Εμπόριο του Δήμου Εορδαίας, καθώς και στην παραλίμνια βορειοανατολική ζώνη της Καστοριάς παράγονται περίπου 75.000 τόνοι μήλων. Εκ της αναφερθείσας ποσότητας, στην Καστοριά παράγεται το 1/3 αυτής, ήτοι 25-30.000 τόνοι μοναδικού κόκκινου μήλου με ξεχωριστές φυσικοχημικές ιδιότητες, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του μικροκλίματος της λίμνης. Οι παραγωγοί πια δεν αποθηκεύουν τα μήλα τους σε ψυκτικούς θαλάμους, στοχεύοντας σε καλύτερη τιμή κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή σε εξαγωγή, διότι δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού το ενεργειακό κόστος είναι απαγορευτικό για μια τέτοια ενέργεια.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεστε όπως προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες δια των οποίων θα διανοιχτούν οι οδοί διάθεσης της παραμένουσας μηλοπαραγωγής Δυτικής Μακεδονίας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εξαγωγικά σε αγορές του εξωτερικού;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 55/4-10-2022 Ερώτηση 

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποσότητες εξαγωγών σε μήλα που αναγγέλθηκαν στο σύστημα για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα τα έτη 2021 και 2020, αποτυπώνεται ως εξής:

ΠΡΟΪΟΝ: ΜΗΛΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 – μέχρι 20/10/2022 2021 – μέχρι 20/10/2021 2020 – μέχρι 20/10/2020
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε

τόνους)

59.514 62.905 53.741

Από τα ανωτέρω προκύπτει μια μικρή μείωση των εξαγωγών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει όλα τα αιτήματα και λαμβάνει μέτρα, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ