Αντικατάσταση υδρομετρητών στην Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», θα προβεί σε εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στη Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου. Οι εργασίες θα εκτελούνται αρχικά σε οικοδομές και στη συνέχεια θα επεκταθούν στις υπόλοιπες κατοικίες.

Γι’ αυτό θα προκαλούνται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης μεμονωμένα σε κάθε παροχή ύδρευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, στα τηλέφωνα 2386350135, 2386350159 (αρμόδιος κ. Κατσουπάκης Αναστάσιος).

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ