Αλλαγή ημερομηνίας της 2ης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αμυνταίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την 29η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κι οι Πρόεδροι Δημοτικών  Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να τo υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 19-04-2024 στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης