Έργο προϋπολογισμού 535.000,00 € δημοπρατεί η Π.Ε. Φλώρινας για την αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αμυνταίου

Η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για το έργο με τίτλο «Υποδομές οδοποιίας  για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας» στον Δήμο Αμυνταίου, προϋπολογισμού 535.000,00 €, που δημοπρατεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες, διευθέτηση όμβριων υδάτων και ασφαλτοστρώσεις, όπου δεν προβλέπονται περιορισμοί από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το έργο αυτό θα δημιουργήσει ασφαλείς οδικές υποδομές για τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Αμυνταίου με σκοπό την αναβάθμιση της πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και άλλων επιχειρήσεων, την απρόσκοπτη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.