Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας – Έκτακτα μέτρα περιφρούρησης δασικών εκτάσεων μέσω ελέγχων και περιπολιών

Έκτακτη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας συγκάλεσε ο Δήμαρχος Φλώρινας στις 07 Αυγούστου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. με θέματα της συνεδρίασης:

Την εφαρμογή των πρόσφατα δημοσιευμένων αποφάσεων (ΦΕΚ 138/Α/05.08.2021 και ΦΕΚ 3653/Β/06.08.2021) των Υπουργών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σχετικές με τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.
Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την εντατικοποίηση ελέγχου και περιφρούρησης των δασικών εκτάσεων μέσω περιπολιών και ελέγχων από τα αρμόδια όργανα.
Μετά από προτάσεις των αρμοδίων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας, Δ/νση Ελληνικής Αστυνομίας Φλώρινας, Δ/νση Δασών Φλώρινας) και διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε:

Η εντατικοποίηση των περιπολιών (πεζών, αυτοκινούμενων) σε όλες τις δασικές εκτάσεις στην εδαφική επικράτεια του Δήμου Φλώρινας από κλιμάκια/συνεργεία της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας, της Δ/νσης Δασών Φλώρινας, της Δημοτικής Αστυνομίας Φλώρινας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας συνεπικουρούμενη από στελέχη Εθελοντικών Οργανώσεων (Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας).
Η ενημέρωση και κατ’ επέκταση η αποτροπή δραστηριοτήτων εντός δασικών εκτάσεων από επισκέπτες, περιπατητές και αθλούμενους.
Η ενημέρωση και η σύσταση προσοχής σε εκδρομείς με προορισμό τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.ά.) εντός δασικών εκτάσεων.
Τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00π.μ. με την επιφύλαξη παράτασης ή εκ νέου ενεργοποίησης της εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων χωρίς τις όποιες εξαιρέσεις (τουριστικές εκμεταλλεύσεις, κατοικημένες περιοχές κ.ά.) λαμβάνοντας υπόψη πιθανές νέες αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών.

Παρακαλούνται οι δημότες, οι επισκέπτες και εκδρομείς να αποφύγουν τις δραστηριοποιήσεις τους (άθληση, εκδρομή, περιήγηση, εργασίες κλπ) εντός δασικών εκτάσεων (άλση, δασικά πάρκα, μονοπάτια κλπ) και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Για κάθε νεώτερη εξέλιξη ο Δήμος Φλώρινας θα ενημερώνει με νέες σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Φλώρινας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής προστασίας Δήμου Φλώρινας, ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Αναπλ. Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας, εκπρόσωπος της Δ/νσης Ελληνικής Αστυνομίας Φλώρινας, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας, η Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Φλώρινας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Στρατού, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φλώρινας, εκπρόσωπος της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Φλώρινας και εκπρόσωπος των εθελοντικών οργανώσεων (Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας).