Πυροπροστασία μεταξύ ΕΛΛΑΔΑΣ- FYROM

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ FYROM

Το περιβάλλον δεν έχει σύνορα και η συνεργασία και προστασία του δεν έχει σύνορα, τονίστηκε από όλους τους ομιλητές στην πρώτη διακρατική, διασυνοριακή συνάντηση της δυτικής Μακεδονίας με την περιοχή της Πελαγονίας της FYROM στο Μοναστήρι, στις 17.7.2012.
Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος της Ε.Ε. διασυνοριακής πυροπροστασίας των δασών μεταξύ Ελλάδας και FYROM.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η ΑΝΦΛΩ , η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  το κέντρο ανάπτυξης της περιοχής Πελαγονίας, ο Δήμος του Μοναστηρίου και ο Δήμος του Πρίλεπ.
Η έναρξη του προγράμματος έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μοναστήρι τη Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειακός σύμβουλος Τάκης Ευαγγέλου ως εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, ο Δήμαρχος Φλώρινας και πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ Γιάννης Βοσκόπουλος,  ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Σταυρίδης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ Ζέτα Ρίζου.
Από πλευράς  FYROM συμμετείχαν ο Δήμαρχος του Πρίλεπ, εκπρόσωπος του Δημάρχου Μοναστηρίου, η Διευθύντρια του κέντρου «Πελαγονία», εκπρόσωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μοναστηρίου και του Πρίλεπ.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη διασυνοριακή συνεργασία  για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και ειδικότερα να αναπτυχθεί διασυνοριακό σχέδιο πυροπροστασίας. Να καταγραφούν οι υπάρχουσες πυροσβεστικές δυνατότητες των υπηρεσιών, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους καθώς και ο εξοπλισμός τους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και τις αναλύσεις των εργαστηρίων
–  θα υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο πυροπροστασίας, κατανομή προσωπικού και εξοπλισμού σε διάφορα σημεία, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές.
-Θα τοποθετηθούν 140  υπέργειοι πυροσβεστικοί  κρουνοί  σε εφτά δήμους της  Πελαγονίας της FYROM.
– θα εξοπλιστούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και στις δύο πλευρές,
-Θα εφαρμοστεί ειδικό λογισμικό για την ειδοποίηση των πυρκαγιών
-εφαρμογή δορυφορικής παρακολούθησης πυροπροστασίας των δύο περιοχών για τρία χρόνια.
Από το έργο θα ωφεληθούν 13 Δήμοι, 4 στην Ελλάδα και 9 στη FYROM.
Από την υλοποίηση του προγράμματος θα ωφεληθούν 300.000 κάτοικοι της περιοχής της Πελαγονίας και της Δυτικής Μακεδονίας.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες από σήμερα και ο προϋπολογισμός του είναι 300.000 ευρώ για την FYROM και 140.000 ευρώ για την Δυτική Μακεδονία.
Από Ελληνικής πλευράς το πρόγραμμα το επεξεργάστηκε η ΑΝΦΛΩ καθώς και το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης.
Το τελικό πρόγραμμα θα υπογραφεί μετά από ένα χρόνο στη Φλώρινα.
Στην εκδήλωση χαιρέτισαν ο εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Τάκης Ευαγγέλου και  η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ  Ζέτα Ρίζου.
Ο πρόεδρος της ΑΝΦΛΩ και Δήμαρχος Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση είπε:

Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, η μελέτη του γεωγραφικού ανάγλυφου  ολόκληρης της περιοχής ,συνέκλινε  στο να ακολουθήσουμε μια πολιτική που στηρίζεται στην προστασία  του περιβάλλοντος.
Μια πολιτική που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, μόνιμο εισόδημα  στους κατοίκους  και μας κάνει να αισιοδοξούμε για το μέλλον.
Η ανάπτυξη και η χρήση ήπιων μορφών ανάπτυξης, η αποκαλούμενη πράσινη ανάπτυξη, είναι μια πολυσχιδής δραστηριότητα κι εξαιρετικά σημαντική.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να διαμορφωθεί έτσι που να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον, η ζωή και το μέλλον μας.
Η ανάπτυξη φιλικών δραστηριοτήτων προς το περιβάλλον είναι η απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η ανθρώπινη δράση δεν μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.
Όμως τίποτα δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα απ’ όλα αυτά τα ελκυστικά και ωραία που σχεδιάζουμε, χωρίς την αποδοχή και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Κι αυτό για να γίνει χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και γνώση για την περιοχή, το περιβάλλον και τη φύση. Συνεργασία όλων μας και πέραν των συνόρων, γιατί η υπόθεση φύση, περιβάλλον και ανθρώπινη δράση είναι υπόθεση όλων μας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, για να έχει μέλλον αυτός ο τόπος, που δεν ανήκει μόνο σε μας αλλά και στο μέλλον και την παγκόσμια κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι
Το βάθος της Δημοκρατίας μιας χώρας, η ποιότητα της ζωής των κοινωνιών μας αλλά και η ευαισθησία μας γι’ αυτήν την ίδια τη ζωή έχει να κάνει με το πόσο προστατεύουμε το περιβάλλον, τι μέτρα και τις δράσεις αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε, για την προστασία των οικοσυστημάτων και  των Δρυμών.
Τι ανάπτυξη θέλουμε στην περιοχή, σε ποια κατεύθυνση και πόσο η ανάπτυξη αυτή γίνεται με περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία. Αν υπάρχει ισορροπία και συνεργασία ανάμεσα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη επιχειρηματική δράση.
Οι καλές προθέσεις βέβαια δεν επαρκούν για τη λύση τους. Ούτε και οι μεμονωμένες και ανεξάρτητες ενέργειες και δράσεις.
Φορείς και πολίτες, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε  ότι, για να μπορέσει να επιβιώσει το οικοσύστημα, οι άνθρωποι και το περιβάλλον πρέπει να δράσουμε από κοινού και κυρίως χρειαζόμαστε απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις μας.
Διαφορετικά κινδυνεύουμε να χαθούμε όλοι.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων πρέπει να είναι ο στρατηγικός μας στόχος και επιδίωξη.
Στα χρόνια που έρχονται η έλλειψη νερού θα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό και τα δάση αποκτούν ιδιαίτερη αξία και χρήζουν σοβαρής αντιμετώπισης για την προστασία τους.  Δεν πρέπει να θυμόμαστε το νερό μόνο την παγκόσμια μέρα νερού αλλά να το κάνουμε σημαντικό παράγοντα προστασίας του σε κάθε μας δραστηριότητα.
Βεβαία οι ανάγκες της ζωής πολλές φορές είναι πιεστικές και μας υποχρεώνουν σε διαφορετική αντιμετώπιση της φύσης. Όμως έτσι επιφέρουμε  καίρια πλήγματα στο περιβάλλον αλλά και εναντίον της ιδίας της ζωής μας.
Ο τόπος στον οποίο ζούμε, αποτελεί μια ενιαία γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα. Με τον πολίτη που έχει τις ίδιες αγωνίες για το σήμερα και το αύριο το δικό του και του τόπου του.
Κι όλα αυτά δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζονται από κοινού. Χρειαζόμαστε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες, πίστη για κοινή πορεία.
Μόνοι μας δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ευθύνες των καιρών και δεν μπορεί τα εθνικά σύνορα να χωρίζουν έναν τόπο κοινό, μία ενιαία γεωγραφική περιοχή, στην οποία ζουν οι λαοί μας. Η συνεργασία ανάμεσα μας είναι μονόδρομος.
Όμως η σπουδαία αυτή φύση, απειλείται από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα φυσικά φαινόμενα.
Πρέπει να την  προστατέψουμε για τη δική μας γενιά και να μην παραδώσουμε στις επόμενες κρανίου τόπο.
Χρειάζεται τη συνεργασία όλων μας που βρισκόμαστε στην περιοχή αυτή. Γιατί χωρίς αυτήν φοβάμαι ότι αργά αλλά σταθερά θα έρθει η συρρίκνωση της, η καταστροφή του περιβάλλοντος, ο θάνατος ο δικός μας.
Η σημερινή μας συνάντηση έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο. Να συνεργαστούμε στο πλαίσιο ενός προγράμματος πυροπροστασίας.
Στο πλαίσιο της γνωριμίας μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, πως βλέπουμε την περιοχή, πως θέλουμε να την αξιοποιήσουμε, πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους να ζήσουν από τη φύση και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και μέσα από συμφωνημένες κοινές δράσεις μπορούμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Στο χέρι μας είναι να συνυπάρξουν οικοσύστημα και ανθρώπινη δράση.
Εύχομαι να ξεκινήσουμε τη συνεργασία αυτή και να συνεχίσουμε αποτελεσματικά για το καλό όλων μας.