Παραλαβή 1ης φάσης Ειδικής Περιβ. Μελέτης Λίμνης Βεγορίτιδας

Στο Δημαρχείο Αμυνταίου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την παραλαβή της 1ης φάσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της λίμνης Βεγορίτιδας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος και στελέχη του Δήμου Αμυνταίου, εκπρόσωπος του Δήμου Έδεσσας, στελέχη της Αναπτυξιακής Φλώρινας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και οι μελετητές που παρουσίασαν τα συμπεράσματα της πρώτης φάσης.
Ταυτόχρονα με την παραλαβή της 1ης φάσης δόθηκαν οι κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της μελέτης που αναμένεται στα τέλη του έτους.
Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη αποτελεί το πλαίσιο, η ολοκλήρωση του οποίου είναι απαραίτητη για την υλοποίηση σημαντικών έργων που έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στην περιοχή της λίμνης. Για το λόγο αυτό η ολοκλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που θέτει τα όρια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τον απαραίτητο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων που θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στο περιβάλλον και θα βοηθήσουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου