Καταγγελία για το Λιγνιτωρυχείο Βεύης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΥΗΣ

Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης ως προς τη διαδικασία και τελικά την παραχώρηση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στον όμιλο ΑΚΤΩΡ καταγγέλλουν επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και ο Θανάσης Γερμανίδης, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, η κυβέρνηση είναι έκθετη και υπόλογη για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης, αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών, που επιχειρούν να εκποιήσουν τη δημόσια περιουσία στο εγχώριο και ξένο κεφάλαιο. Επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη σύμβαση εκμετάλλευσης του ορυχείου θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαρτήσει τη λειτουργία της μονάδας Μελίτης από τον όμιλο ΑΚΤΩΡ και θα θέσει τη ΔΕΗ όμηρο στις ορέξεις του προμηθευτή του καυσίμου και παράλληλα τονίζουν ότι η σύμβαση πλήττει το δημόσιο συμφέρον.

Σας επισυνάπτουμε το κείμενο της ερώτησης.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον  κ Υπουργό:

 • Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα : Έκθετη και υπόλογη η Κυβέρνηση για την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Λιγνιτωρυχείου της ΒΕΥΗΣ.

Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στον όμιλο   ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών τόσο της παρούσας κυβέρνηση όσο και των προηγούμενων που επιχειρούν να εκποιήσουν την δημόσια περιουσία στο εγχώριο και ξένο κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη  σύμβαση εκμετάλλευσης του ορυχείου   θα  έχει  ως  αποτέλεσμα να εξαρτήσει τη λειτουργία την μονάδας Μελίτης, της πιο σύγχρονης μονάδας της ΔΕΗ από τον όμιλο ΑΚΤΩΡ   και θα θέσει την ΔΕΗ όμηρο στις ορέξεις του προμηθευτή του καυσίμου   Επίσης η σύμβαση αυτή πλήττει το δημόσιο συμφέρον και με δεδομένα τα σχέδια πλήρους ιδιωτικοποίησης και δημιουργίας της «Μικρής ΔΕΗ»  η επιλογή αυτή της κυβέρνησης είναι  αποκαλυπτική των κυβερνητικών  προθέσεων. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο επόμενο βήμα το οποίο είναι να παραχωρήσει η  κυβέρνηση  το σταθμό της Μελίτης στο όμιλο ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ριζικά αντίθετος, αμφισβητεί τη νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης  και  δεν  αποδέχεται   μια τέτοια εξέλιξη που πλήττει το δημόσιο συμφέρον.

Είναι γνωστό ότι τα τρία λιγνιτικά κοιτάσματα της περιοχής της Φλώρινας, ΑΧΛΑΔΑ-ΒΕΥΗ(ΔΕΗ και ιδιώτης)-ΚΛΕΙΔΙ, μπορούν να καλύψουν την λειτουργία της μονάδας ΜΕΛΙΤΗ Ι αλλά και της μελλοντικής μονάδας ΜΕΛΙΤΗ ΙΙ, αφού επιλυθούν συγκεκριμένα προβλήματα ώστε να καθιστούν ορθολογική την εκμετάλλευση. Τα προβλήματα θα λυνόταν αυτόματα αν το κοίτασμα δινόταν στη ΔΕΗ, η οποία παράτυπα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό, αλλά και αν είχε γίνει η παράκαμψη της σιδηροδρομικής γραμμής που διέρχεται από τμήμα της παραχώρησης, που έπρεπε να γίνει ήδη από το 2007-2008. Η μη επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων οδήγησε στην υπολειτουργία της πλέον σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ και στην πρωτοφανή εισαγωγή λιγνίτη από γειτονικές μας χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία).

Με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στον όμιλο ΑΚΤΩΡ η κυβέρνηση για ακόμα μία φορά επιχειρεί να μετατρέψει την Βουλή σε «κολυμπήθρα του Σιλωάμ…» για την κάλυψη νέου σκανδάλου της απ’ ευθείας ανάθεσης της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης Φλώρινας αξίας άνω των 3 δις ευρώ για 50 χρόνια (!!).στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η οποία  μάλιστα  σύμφωνα  με  τα  σημερινά  δεδομένα  θα  αποκομίσει  κέρδη  άνω  του  1 δις ευρώ(!!!)

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη συνεδρίαση της 26.06.2013 προκύπτει ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ9/Δ/Φ6/2331/405/5.2.2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, με Υφυπουργό τον κ. Ιωάννη Μανιάτη, επέλεξε να προχωρήσει σε απ’ ευθείας σύμβαση για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημοσίου λιγνιτωρυχείου στη Βεύη Ν. Φλώρινας, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΝΔ 210/1977 ΦΕΚ Α 277), επικαλούμενη ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έπρεπε να επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας και εκμετάλλευσης του χώρου αυτού.

Έτσι, προσκάλεσε τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα στοιχεία, που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα εχέγγυα για τη διενέργεια έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου μέχρι την 19.03.2010.

Η διαδικασία της επιλογής του μισθωτή διεξήχθη από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, η οποία θα εισηγούταν σχετικά στον Υφυπουργό ΠΕΚΑ για την επιλογή του μισθωτή, με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας για το Ελληνικό Δημόσιο προσφοράς, η δε σύμβαση που θα υπογραφεί, θα υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή.

Στο από 17.03.2010 δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τονίζεται ότι: «…1. Η άμεση και χωρίς καθυστέρηση ενεργοποίηση του λιγνιτικού κοιτάσματος Βεύης απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Χώρας και επέβαλαν την επιλογή της διαδικασίας εκμίσθωσης με απευθείας σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 3 του ΜΚ…  3.  Η διαδικασία που ακολουθείται εν προκειμένω είναι η εκμίσθωση του δημοσίου λιγνιτωρυχείου Βεύης με απευθείας σύμβαση σύμφωνα με το Μεταλλευτικό Κώδικα και δεν είναι διαγωνιστική, ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τεύχη δημοπρασίας και δεν απαιτείται η υποβολή προσφορών… 5. Με βάση τις προτάσεις των ενδιαφερομένων, όπως αυτές θα κατατεθούν στην Επιτροπή θα επακολουθήσει διαπραγμάτευση με τον καθένα χωριστά και η Επιτροπή, αξιολογώντας τις τελικές προτάσεις τους, θα εισηγηθεί την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για το Δημόσιο πρότασης».

Στις 21.07.2010, τέσσερις (4) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα δεκατρία (13) ενδιαφερόμενα σχήματα κλήθηκαν από την Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 414/20.07.2010 έγγραφο να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους μέχρι την 30.08.2010, η οποία τους χορήγησε στοιχεία για το δημόσιο λιγνιτωρυχείο της Βεύης και κείμενο με τα απαραίτητα στοιχεία και προτάσεις που θα έπρεπε να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση του λιγνιτωρυχείου.

Η ΔΕΗ δεν είχε υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, προφανώς γιατί ίσχυε η παράνομη, όπως κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απόφαση για τον αποκλεισμό της, λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην εξόρυξη λιγνίτη.

Είναι γνωστό ότι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε η ΔΕΗ, με την απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 (Υπόθεση Τ-169/08) ακύρωσε την απόφαση C (2008) 824 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης παρενέβη υπέρ της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αποκλεισμό  της ΔΕΗ (και κατ’ επέκταση την ανάθεση του Δημόσιου Λιγνιτωρυχείου Βεύης σε ιδιώτη) και κατά της ΔΕΗ και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Εταιρεία Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη ΑΕ (HE ΚΑΙ DSE), με έδρα την Κηφισιά, η οποία ανήκει, μαζί με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ, στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ (!!).

Στις 06.08.2010 κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι με νέο έγγραφο της Επιτροπής να παραλάβουν μέχρι τις 09.08.2010 τελικό κείμενο «Διαδικασία για την απευθείας εκμίσθωση του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Βεύης», στο οποίο ενσωματώνονται απαντήσεις στα τεθέντα από τους ενδιαφερόμενους ερωτήματα και ορίσθηκε ημερομηνία υποβολής των ζητουμένων στοιχείων και προτάσεων η 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Με το έγγραφο «Διαδικασία για την απευθείας εκμίσθωση του Λιγνιτωρυχείου Βεύης», τέθηκαν από την Επιτροπή εκ των υστέρων και αφού ήταν σε γνώση της από την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος οικονομικά στοιχεία των ενδιαφερομένων, κριτήρια αποκλεισμού (On- Οff) και κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας, προκειμένου να επιλεγεί ο μισθωτής και προσδιορίστηκε η διάρκεια της σύμβασης ότι θα είναι 15ετής, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από το μισθωτή ανά 5ετία μέχρι συμπληρώσεως 50 ετών. Επιπλέον, καθορίσθηκε προεπιλογή, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στη δεύτερη φάση θα προχωρήσουν οι πέντε (5) πρώτοι.

H Επιτροπή με το αριθμ. 11/14.12.2010 πρακτικό της έκρινε ότι μόνο πέντε (5) Εταιρείες από τις δέκα (10) που τελικά υπέβαλλαν πρόταση ικανοποιούν όλα τα On/Off κριτήρια και με το αριθμ. 14/5.7.2011 πρακτικό εξήγαγε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των Εταιρειών κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ως εξής:

1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ 83,09, 2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 55,69, 3. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ –ΜΕΤΚΑ 50,90, 4. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 46,00, 5. ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 40,25.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Εταιρικό σχήμα το οποίο αποκλείστηκε, επειδή, κατά την Επιτροπή, δεν πληρούσε το στοιχείο της οικονομικής επιφανείας των 20 εκ. ευρώ, έχει προσφύγει στα Δικαστήρια, ισχυριζόμενο ότι ο αποκλεισμός του είναι παράνομος, αφού έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των μετόχων καθώς και η χρηματοπιστοληπτική του ικανότητα, τα οποία υπερκαλύπτουν το κριτήριο, με δεδομένο ότι το ένα  εκ των δύο νομικών προσώπων ήταν νεοσύστατο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Γνωμοδότηση του ΝσΚ που χρησιμοποιήθηκε ως εκ των υστέρων δήθεν νομικά κάλυμμα για τον αποκλεισμό αυτό ήταν άσχετη με το θέμα αφού το ερώτημα  που τέθηκε στο ΝσΚ εσκεμμένα δεν αφορούσε στον τρόπο ελέγχου της οικονομικής επιφάνειας νεοσύστατων οικονομικών προσώπων.

Η Επιτροπή προχώρησε στην περαιτέρω αξιολόγηση του αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης των δεσμευτικών προτάσεων των πέντε (5) προεπιλεγέντων σχημάτων, αρχής γενομένης στη συνεδρίαση της 12.09.2011 (αρ. πρακτ. 15) και στη συνεδρίαση της 24.10.2012 με το αριθμ. πρακτ. 31 κατήρτισε τον οριστικό σχετικό πίνακα κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά των εταιρειών, με τον οποίο εισηγείται ως πλειοδότη την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (4η του πίνακα της 05.07.2011) με βαθμολογία 87,36 έναντι 76,82 της εταιρείας ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (5η του πίνακα της 05.07.2011), οι δε άλλες τρεις (3) εταιρείες, μεταξύ των οποίων η πρώτη (1η) του πίνακα του 14/5.7.2011 Πρακτικού της, ΤΕΡΝΑ ΑΕ, είχαν αποκλεισθεί και μηδενισθεί!!!

Σημειωτέον ότι, ως προς το κριτήριο του ύψους του μισθώματος, η δεσμευτική τιμή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ήταν 6,1% και η μετά από διαπραγμάτευση βελτιωτική της είναι 7%.Αυτό αντιστοιχεί σε μίσθωμα για τη 15ετία ποσού περίπου 171.000.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, η δεσμευτική τιμή της πρότασης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ στο κριτήριο του ύψους του μισθώματος είναι 25%. Αυτό αντιστοιχεί σε μίσθωμα για την 15ετία ποσού περίπου 492.000.000 ευρώ.

Η Επιτροπή, όπως ιστορείται στο φύλλο αξιολόγησης της πρότασης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ, απέρριψε την πρόταση της εν λόγω εταιρείας διότι α. ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης δεν είναι ορθολογικός και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και των περιοίκων. β. Το επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο γ. το επιχειρησιακό σχέδιο περιέχει αντιφάσεις που το καθιστούν  και αναξιόπιστο, παρά το ότι τα σημεία β και γ αποτελούσαν στοιχεία on/off κριτηρίου που υποτίθεται είχαν ελεγχθεί και γίνει αποδεκτά κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας.

Ο δεύτερος και ο τρίτος της κατάταξης επίσης μηδενίστηκαν επειδή τα επιχειρησιακά τους σχέδια είχαν αιρέσεις και ασάφειες. Επαναλαμβάνεται ότι τα επιχειρησιακά σχέδια εξετάστηκαν ως κριτήρια on/off στην πρώτη φάση της διαδικασίας και η επιτροπή όφειλε να τους είχε αποκλείσει σύμφωνα με τα δεδομένα της απευθείας ανάθεσης στην πρώτη φάση και όχι στη δεύτερη της διαδικασίας γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό είτε για την αξιοπιστία της αξιολόγησης στην πρώτη φάση της διαδικασίας (κριτήρια on/off) είτε για πιθανές μεθοδεύσεις.

Επίσης, δημιουργούνται σοβαρότατα ερωτηματικά λόγω του γεγονότος ότι τα κριτήρια που τέθηκαν από την επιτροπή όχι μόνο κατά το δοκούν αλλά και στην πορεία της διαδικασίας, ενώ ήταν ήδη γνωστά τα στοιχεία και τα δεδομένα των φορέων που συμμετείχαν, οδήγησαν στον μηδενισμό των οκτώ (8) εκ των δέκα (10) φορέων που συμμετείχαν. Ερωτηματικά δημιουργεί και η αξιολόγηση της οικονομικής επιφάνειας της εταιρίας ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ καθώς ενώ φαίνεται να έχει καθαρή θέση από τους ισολογισμούς της 11.000.000 ευρώ περίπου στη συνέχεια προστίθενται «αξία ακινήτων» και «καταθέσεις» τα οποία λογικά είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της καθαρής θέσης από τους ισολογισμούς της εταιρίας και είτε ξαναπροστέθηκαν ή αποτελούν καταθέσεις και ακίνητα των μετόχων και όχι της εταιρίας.  Εάν η ανωτέρω υπόθεση είναι βάσιμη τότε με τα κριτήρια που έθεσε η επιτροπή κατά το δοκούν θα απέκλειε, όχι όπως έκανε, τους οκτώ (8) εκ των δέκα (10), αλλά εννέα (9) εκ των δέκα (10) φορέων που υπέβαλλαν προτάσεις, φορείς αξιόπιστοι, οι καλύτεροι της Ελλάδος σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής στη συνεδρίαση της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου και θα παρέμεινε στη διαδικασία προς αξιολόγηση στη δεύτερη φάση ο εξής ένας …… η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ!!!

Στις 25.10.2012 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής υπέβαλε στον Υπουργό ΠΕΚΑ τα υπ’ αριθμ. 17-31 Πρακτικά για έγκριση. Στο φάκελο που κατατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής υπάρχει σε σχέδιο με ημερομηνία Αθήνα 10/12/Αριθμ. πρωτ. Δ9/Φ6 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου (προφανώς ανυπόγραφη) περιεχόμενο ταυτόσημο (αυτολεξεί) της από 09.08.2013 Φ και με αριθμ. πρωτ. Δ9/Φ6/15278/2874 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Ασημάκη Παπαγεωργίου, με την οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά της Επιτροπής 17-31 και αναδεικνύεται πλειοδότης η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΤΕΡΝΑ ΑΕ κατήρτισαν πρόσφατα με την εταιρεία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ, στην οποία ανήκει το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημοσίου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας Ν. Φλώρινας, ως μισθώτριας από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμβαση, επταετούς διάρκειας, εργολαβικής εκμετάλλευσης κατ’ αποκλειστικότητα για την εξόρυξη και διακίνηση  14 εκ. τόνων λιγνίτη για την υλοποίηση της υφισταμένης σύμβασης με τη ΔΕΗ, την οποία έχουν καταθέσει στη ΔΕΗ.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. 1.      Πώς δικαιολογείται το κατεπείγον της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα για την επίσπευση της έρευνας και εκμετάλλευσης του Λιγνιτωρυχείου Βεύης, όταν από την ημερομηνία της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος (19.03.2010) μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει 3 ½ χρόνια;
 2. 2.      Πώς δικαιολογείται το κατεπείγον με δεδομένο ότι τα πρακτικά της Επιτροπής προς έγκριση και έτοιμο το σχέδιο της απόφασης ήταν στο γραφείο του Υπουργού από τις 25.10.2012; Μήπως ανέμενε την επιχειρηματική συμφωνία των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΤΕΡΝΑ ΑΕ για την από κοινού εκμετάλλευση και των δύο ορυχείων του Ν. Φλώρινας (Αχλάδας και Βεύης), τα οποία είναι προγραμματισμένα για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας;  Ήδη η συμφωνία για την εκμετάλλευση του Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας έχει ανακοινωθεί επισήμως. Δεν ξενίζει το γεγονός ότι  η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ δεν έχει αντιδράσει στον αποκλεισμό της στο Λιγνιτωρυχείο Βεύης. Προφανώς η ανάθεση στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ εξυπηρετεί τη εταιρεία ΤΕΡΝΑ, αφού το καταβαλλόμενο μίσθωμα θα είναι 18% μικρότερο (!!).
 3. 3.      Πώς δικαιολογείται ότι η απώλεια εσόδων του Δημοσίου ύψους 321.000.000 ευρώ μόνο κατά την πρώτη 15ετή μίσθωση από τη διαφορά του δεσμευτικού μισθώματος (7% ΑΚΤΩΡ έναντι 25% ΤΕΡΝΑ) είναι πιο συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο;
 4. 4.      Γιατί δεν τέθηκαν εξαρχής σαφή διαγωνιστικά κριτήρια και ακολουθήθηκε γενικόλογη, αδιαφανής διαδικασία μέσω Επιτροπής, η οποία έθετε κριτήρια εκ των υστέρων και κατά το δοκούν;
 5. 5.      Με ποιες παραδοχές – πρότυπα, διεθνείς πρακτικές και δεδομένα τέθηκαν τα κριτήρια από την επιτροπή αξιολόγησης που  ουσιαστικά απέκλειαν οκτώ (8) ή εννέα (9) εκ των δέκα συμμετεχόντων από τη διαδικασία με αποτέλεσμα τον μη ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων, με ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς στη διαδικασία στην καλύτερη των περιπτώσεων παρέμεινε μόνο η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και η ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ;
 6. 6.       Γιατί αποκλείστηκε η ΔΕΗ από τη διαδικασία; Η μη συμμετοχή της δεν οδηγεί σε απαξίωση της, πολύ περισσότερο από την στιγμή που το λιγνιτωρυχείο Βεύης πρόκειται να τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Μελίτης που είναι ιδιοκτησία της;
 7. 7.      Γιατί δεν ακυρώθηκε η όλη διαδικασία από το Σεπτέμβριο του 2012 μετά την απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  (Υπόθεση Τ-169/08), ώστε να δώσετε το δικαίωμα στη ΔΕΗ ΑΕ να συμμετάσχει στη διεκδίκηση του λιγνιτωρυχείου Βεύης;
 8. 8.      Για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία, ανεξάρτητα από τον χρονικό ορίζοντα που οι ίδιοι οι φορείς έθεταν για τις συνολικές επενδύσεις τους σε εξοπλισμό, πρόσθετα περιβαλλοντικά κτλ  έγινε αναγωγή των προσφορών τους στη δεκαπενταετία. Αυτό έγινε μόνο για την αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών τους σε ενιαία βάση. Γιατί στη σύμβαση μίσθωσης, ενώ η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης για μέχρι πενήντα (50) χρόνια δεν έχει και την υποχρέωση να πραγματοποιήσει το σύνολο των επενδύσεων που δήλωσε στην πρότασή της; Η προσφορά της σύμφωνα με τα πρακτικά για την έρευνα είναι 10.170.000 ευρώ, η υποχρέωσή της στην σύμβαση είναι μόνο 6.100.000 ευρώ. Η προσφορά της για τα πρόσθετα περιβαλλοντικά είναι 50.052.000 ευρώ, η υποχρέωσή της στην σύμβαση μόνο 26.415.965. Γιατί της παραχωρείται μόνο το δικαίωμα και απαλλάσσεται από το σύνολο των υποχρεώσεων που η ίδια ανέλαβε με την πρότασή της, ανάλογα με το εάν θα ασκεί ή όχι το δικαίωμα μονομερούς παράτασης;
 9. 9.      Στο 17ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ στις 30.10.2012 τι εννοούσε ο Υπουργός όταν έλεγε: «Ταυτόχρονα ξεχωρίζουμε την ήρα από το σιτάρι, ώστε υγιή και σοβαρά επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις…»; Μήπως εννοούσε ότι με διαδικασίες απευθείας αναθέσεων θα δίνονται τέτοια «δώρα» στους «ημέτερους»;
 10. 10.  Ποια ήταν τα θέματα που ρυθμίστηκαν  για να διευκολυνθεί η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, όπως ανέφερε στην ίδια ομιλία;
 11. 11.  Εξυπηρετείται η σύμβαση της ΔΕΗ ΑΕ με την ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ; Τι προβλήματα υπάρχουν; Τι είδους διευκολύνσεις παρείχε η ΔΕΗ στη ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ και με τι εγγυήσεις;
 12. 12.  Η ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. τηρεί τους όρους στη σύμβασης – συμβόλαιο με το Ελληνικό Δημόσιο βάσει του οποίου εκμεταλλεύεται το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας; Έχουν καταβληθεί τα μισθώματα; Έχει την απαραίτητη για τη μίσθωση ελάχιστη εγγυημένη παραγωγή;
 13. 13.  Θα καταλογιστούν   οι πολιτικές ευθύνες, για την κατασκευή της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης, χωρίς την πρότερη εξασφάλιση του λιγνίτη για την τροφοδοσία της;
 14. 14.  Θα επιλυθεί το πρόβλημα της  παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής που διέρχεται από τμήμα της παραχώρησης, και που έπρεπε να γίνει ήδη από το 2007-2008;
 15. 15.  Γιατί έστω και σήμερα δεν ακυρώνετε τη διαδικασία και δεν προκηρύσσετε κανονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του λιγνιτωρυχείου Βεύης στον οποίο θα συμμετάσχει και η ΔΕΗ ΑΕ; Γιατί εφόσον ακόμα επιμένετε  στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν παραχωρείτε το λιγνιτωρυχείο Βεύης στη ΔΕΗ ΑΕ τη μοναδική εταιρία στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο και αδιαμφισβήτητα έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στην εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων και διαθέτει όμορη έκταση, την οποία μόνο ενιαία μπορεί να εκμεταλλευθεί  ορθολογικά με την παρούσα έκταση;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία  

Παπαδημούλης Δημήτρης

Αλεξόπουλος Αποστόλης

Γερμανίδης Αθανάσιος

Διώτη Ηρώ

Σταθάκης Γεώργιος