Ιστορική μέρα για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Πρώτη συνεδρίαση των μόνιμων οργάνων της πρώτης διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής στα Βαλκάνια

Η 23η Ιουνίου 2022 είναι μια ιστορική ημέρα για την Πρέσπα, με τις πολυαναμενόμενες εναρκτήριες συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών και της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Υδάτων να πραγματοποιούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης στην Πύλη, στις όχθες της Μικρής Πρέσπας. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), των υπουργείων περιβάλλοντος των τριών κρατών που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται εντός του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, καθώς και διεθνείς παρατηρητές, θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών το 2019.
Ο Δήμος Πρεσπών και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών υλοποιούν διασυνοριακές συνεργασίες στην Πρέσπα για πάνω από δύο δεκαετίες και όλο αυτό το διάστημα υποστήριξαν και εργάστηκαν συστηματικά για την επίτευξη της επίσημης διακρατικής συνεργασίας, παρά τις συχνά αντίξοες συνθήκες. Πάνω από δύο δεκαετίες αναμονής και επιμονής σήμερα πλέον δικαιώνονται. Είκοσι δύο χρόνια από τότε που οι Πρωθυπουργοί των τριών χωρών ανακήρυξαν το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών και δώδεκα χρόνια από τότε που υπογράφτηκε η Συμφωνία από τους υπουργούς περιβάλλοντος των τριών κρατών και την ΕΕ, ο Δήμος Πρεσπών και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών είναι πλέον στην ευχάριστη θέση να βλέπουν αυτό το όραμα για τους ανθρώπους και τη φύση της Πρέσπας να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Οι πρώτες τετραμερείς συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες εγκαινιάζουν τη λειτουργία των μόνιμων κοινών οργάνων του Πάρκου Πρεσπών, θεσμών συνεργασίας για συνεχή διασυνοριακό διάλογο και λήψη κοινών αποφάσεων.
Έτσι, παρόλο που οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης και της Ομάδας Εργασίας αποτελούν από μόνα τους σημαντικά γεγονότα και λόγο γιορτασμού, είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά βήματα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν σε μια μακρά πορεία συνεργασίας στην περιοχή με στόχο την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και τη ευημερία των τοπικών κοινωνιών, σήμερα και στο μέλλον. Ενόψει των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι ανθρώπινες κοινωνίες όσο και η φύση, μια τέτοια συνεργασία είναι πιο σημαντική και πιο απαραίτητη από ποτέ.

Οι συναντήσεις έχουν οργανωθεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας (ΥΠΕΝ), ενώ ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει τεχνική βοήθεια για την οργάνωσή της, με κονδύλια που παρέχονται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δραστηριότητες 2022». Ο Δήμος Πρεσπών είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και συγχρηματοδοτεί τη διοργάνωση των συναντήσεων, ενώ η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, είναι μέλος της ίδιας Επιτροπής και της Γραμματείας της με την υποστήριξη του Prespa-Ohrid Nature Trust (PONT).