Προσωρινή παραλαβή έργου «Λιμναίες υποδομές Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας»

Η προσωρινή παραλαβή του έργου “Λιμναίες υποδομές Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κώστα Γέρου.

Το έργο προϋπολογισμού 1.5 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης – ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποίησε η ανάδοχος εταιρεία με επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» σε διάστημα τριών ετών.

Όπως δήλωσε ο κ. Μπίρος, το έργο αυτό αποτελεί πολύ σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της λίμνης Βεγορίτιδας.

 

Βίντεο από την παραλαβή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=qWQ5KWfH7vg&feature=youtu.be