Μεταξύ 660 προτάσεων απο όλο τον κόσμο δεκτή η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Μεταξύ 660 προτάσεων απο όλο τον κόσμο δεκτή η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που θα παρουσιαστεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας

για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση  το Δεκέμβριο στο Παρίσι

 

 

Στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP) που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016, θα εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόταση της Περιφέρειας για συνεδρία με θέμα “Ανοιχτό Περιφερειακό Συμβούλιο” έγινε αποδεκτή, μεταξύ 660 προτάσεων απο όλο τον κόσμο, οι οποίες αξιολογήθηκαν απο την Επιστημονική Επιτροπή της Διάσκεψης και θα παρουσιαστεί σε διεθνές ακροατήριο, στο οποίο θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, δημόσιοι λειτουργοί και επαγγελματίες.

Μέσα απο την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας στην Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις της Περιφερειακής Αρχής για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Την επιτυχία αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του στην 32η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, ενώ της πρωτοβουλίας στη Δυτική Μακεδονία ηγείται ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π. Αργυριάδης πλαισιωμένος από ομάδα στελεχών της Περιφέρειας.