Κάρτα συνεργασίας Φλώρινας-Πρέβεζας

Τα Επιμελητήρια Πρέβεζας και Φλώρινας το Σάββατο 21.06.2014 πραγματοποίησαν στην Πρέβεζα  εκδήλωση, κατά την οποία παρουσίασαν στους επιχειρηματίες της Πρέβεζας  την ειδική κάρτα συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων. Η κάρτα αυτή εκδόθηκε στα πλαίσια του υπογεγραμμένου Συμφώνου Συνεργασίας – Φιλίας των Παραπάνω Επιμελητηρίων.

Τα ανωτέρω  Επιμελητήρια υπέγραψαν μεταξύ τους τον Οκτώβριο του 2013 Σύμφωνο  Συνεργασίας   και Φιλίας, με το οποίο αποφάσισαν  να συνεργαστούν από κοινού σε θέματα  τουρισμού και εμπορίου, καθώς επίσης και να αναλάβουν από κοινού δράσεις εξωστρέφειας.

Η κάρτα συνεργασίας αποτελεί μία πρωτοπόρα δράση  συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων και αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς κοινών δράσεων που θα ακολουθήσουν .

Ο  κάτοχος της κάρτας  απολαμβάνει ειδικές μειωμένες τιμές   σε τουριστικά καταλύματα και των δυο νομών καθώς και σε καταστήματα εστίασης.

Η κάρτα  διανεμήθηκε ήδη στους πολίτες των δύο νομών, ενώ οι πρόκειται  να διανεμηθεί και σε πολίτες και άλλων νομών της χώρας, καθώς και σε επιχειρηματίες του εξωτερικού.

Κατά την εκδήλωση ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  κ. Γιαμάς  τόνισε, ότι τα μέλη του Επιμελητηρίου του θα στηρίξουν τις κοινές επιχειρηματικές δράσεις και ότι προτεραιότητά τους είναι η ενίσχυση  των αγορών των δύο νομών . Αναφερόμενος στις τοπικές επιχειρήσεις , δήλωσε ότι είναι επιχειρήσεις δυναμικές, που έχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη . Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει το Επιμελητήριό τους για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα προσφέρει δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων σε τουριστικά  καταλύματα  της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας  κ. Σαπαλίδης αναφέρθηκε στα οφέλη της  επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο νομών και στις προοπτικές  ανάπτυξης που έχουν οι περιοχές τους στον τομέα του τουρισμού και του εμπορίου. Επιπρόσθετα τόνισε, ότι οι επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των μελών των δύο Επιμελητηρίων, θα  ανοίξουν νέους επιχειρηματικούς δρόμους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αν. Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ  του Υπουργείου  Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη κα Μ. Καρακόλη,  καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων των δύο νομών.

Η Αν. Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ  του Υπουργείου  Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη  Μ. Καρακόλη συνεχάρη τα Επιμελητήρια για την πρωτοβουλία τους αυτή και δήλωσε, ότι η ενθάρυνση των συνεργασιών και των καινοτόμων δράσεων αποτελεί  δρόμο ευημερίας  για τον επιχειρηματικό κόσμο .Η οικονομική ανάπτυξη  των  δύο νομών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  την προβολή των τοπικών προιόντων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι δύο περιοχές . Επίσης , τόνισε , ότι το σύμφωνο συνεργασίας-φιλίας  των δύο Επιμελητηρίων θα  συμβάλει στην περαιτέρω σύσφιξη και στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο περιοχών.

Τέλος, απευθυνόμενη στα Επιμελητήρια  είπε ότι μετά από τη δυναμική αρχή που έκαναν με την έκδοση των καρτών Συνεργασίας, το επόμενο βήμα τους  θα πρέπει να είναι   η από κοινού ανάληψη δράσεων εξωστρέφειας .

Την Κυριακή 22-06-2014 ο Πρόεδρος του Επιμεμελητηρίου Πρέβεζας κ. Γιαμάς, η Αν. Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ  κα Μ. Καρακόλη και o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδης, επισκέφθηκαν την Πάργα, όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ρίζο, με  θέμα την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, οι ανωτέρω ξεναγήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους του νομού.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ