«Έργα πνοής» για το Δήμο Αμυνταίου

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής:

«Έργα πνοής» για το Δήμο Αμυνταίου

Την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού, την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου, αφορούν δύο σημαντικά έργα, την προέγκριση του σχεδίου σύμβασης – διαδικασίας ανάθεσης των οποίων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 1.158.968,24 €, συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους και αφορούν:

1. «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας» με προϋπολογισμό 500.813,01 €.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δημοτικού διαμερίσματος Λεβαίας με την κατασκευή νέου, συνολικού μήκους 18,9 χλμ.

2. «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτόνερου» με προϋπολογισμό 658.155,23 €.

Το έργο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, συνολικού μήκους 1,1 χλμ περίπου.