To Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου κηρύσσει 24ωρη αποχή των Δικηγόρων Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας κατά την τακτική συνεδρίασή του, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, έλαβε υπόψη του την υλοποιούμενη κυβερνητική πολιτική σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν το Δικηγορικό Σώμα και ευρύτερα τα θέματα της Δικαιοσύνης.

Διαπιστώνει ότι και η νέα κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων.

Τίθεται από το νέο έτος σε εφαρμογή η υποχρεωτική  διαμεσολάβηση σε πολλές και σημαντικές διαδικασίες. Με την εισαγωγή του δήθεν θελκτικού αυτού μηχανισμού, αυξάνεται υπερβολικά το τελικό κόστος πρόσβασης του πολίτη στη Δικαιοσύνη. Ενισχύονται οι ισχυροί διάδικοι σε βάρος των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων. Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και άλλοι φορείς ιδιωτικών συμφερόντων απαιτούσαν  την εισαγωγή των ρυθμίσεων αυτών και ετοιμάζονται τώρα  να επιβάλουν μέσω γενικών όρων συναλλαγών και νέα εμπόδια στους πολίτες προκειμένου αυτοί  να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τα τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Δημιουργείται για πρώτη φορά ένα παράλληλο σύστημα διαχείρισης  διαφορών όπου θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν ιδιωτικές, εμπορικές εταιρείες. Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας αντιτίθεται σταθερά στις ρυθμίσεις αυτές και ζητά να ανακληθεί η υποχρεωτική υπαγωγή διαφορών στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ενώ εκφράζει επιφυλάξεις και σε περιπτώσεις όπου η σχετική υπαγωγή παρίσταται φαινομενικά ως «οικειοθελής».

Προαναγγέλλεται η κατάθεση, τον προσεχή Ιανουάριο, νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που θα περιστέλλει ακόμα περισσότερο τον δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο διαχωρισμός της συντάξεως σε «εθνική» και «ανταποδοτική» και η μετατροπή του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος σε «προσωπική υπόθεση»  οδηγεί και νομιμοποιεί τις «παροχές πείνας» για τους συναδέλφους και όλους τους αυτοαπασχολούμενους, που είτε με κλάσεις  είτε σε  σύνδεση με το ελάχιστο εισόδημα και τον κατώτερο μισθό (που κακώς προβάλλεται ως το κυρίαρχο «δίλημμα») είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν, έχοντας πληγεί στην μεγάλη τους πλειοψηφία από την οικονομική κρίση, τις εκάστοτε χαμηλότερες προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι δικαίωμα, που η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει σε  κάθε μέλος της σε αξιοπρεπές επίπεδο, με τις ατομικές εισφορές να έχουν κυρίως συμπληρωματικό χαρακτήρα.

Επαναφέρεται αιφνιδιαστικά, με εκπρόθεσμη βουλευτική τροπολογία που έγινε δεκτή,η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου επί των αναγνωριστικών αγωγών στις διαφορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εισάγοντας ένα καθαρά εισπρακτικό μέτρο, που επιβαρύνει τον πολίτη, που προσφεύγει στις ανάλογες διαδικασίες, με το επιπλέον ποσό των 2.700 € περίπου κατ’ ελάχιστον! Η ρύθμιση δείχνει επιπλέον την κυβερνητική πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για μία ακόμα φορά οι θεσμοί της Δικαιοσύνης ως φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί.

Αντιδρώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, κηρύσσει 24ωρη αποχή των Δικηγόρων Φλώρινας από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα πανελλαδικής δράσης των Δικηγορικών Συλλόγων ενάντια στις ρυθμίσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης απαιτώντας:

  • Την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της υπαγωγής στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης οποιασδήποτε διαφοράς .
  • Την ενίσχυση του κοινωνικού και καθολικού χαρακτήρα της Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος  των σήμερα καταβαλλόμενων ελάχιστων εισφορών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση των παροχών.  Να ληφθεί μέριμνα για χαμηλότερες εισφορές των νέων και οικονομικά αδύναμων συναδέλφων χωρίς αυτές να χαρακτηρίζονται ως ασφαλιστικές οφειλές.
  • Την άμεση κατάργηση της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου επί των αναγνωριστικών αγωγών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Την άμεση λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στην Δικαιοσύνη (κατάργηση ΦΠΑ, μείωση ποσών των παραβόλων δημοσίου, κατάργηση προκαταβολής οφειλής κατά την διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών).

Φλώρινα. 16/12/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Βασίλειος Στ. Καραντζίδης                                             Φανή Κ. Ρίζου