8ωρο Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Εργαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «Επιστήμες  της  Αγωγής»  του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης –και υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής–    οργανώνει   8ωρο    Επιμορφωτικό    Σεμινάριο-Εργαστήριο    για    όλους    τους μεταπτυχιακούς   φοιτητές,    υποψήφιους    διδάκτορες   και    συνεργαζόμενους   ειδικούς επιστήμονες/ερευνητές του ΠΤΔΕ με θέμα:

“Critical Thinking in Higher Education: Challenges and Practices”.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, ώρα  17.00 – 21.00, στην αίθουσα   Συνεδριάσεων   της   Παιδαγωγικής   Σχολής   της  Φλώρινας,   στο  πλαίσιο   του Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο CRITHINKEDU, στο οποίο το ΠΤΔΕ του ΠΔΜ συμμετέχει ως εταίρος http://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/.

Το   Σεμινάριο-Εργαστήριο  θα   διευθύνουν   οι   προσκεκλημένες   καθηγήτριες   Caroline Dominguez (συντονίστρια του CRITHINKEDU) και Rita Payan Carreira, από το University of Tras-os-Montes and Alto Douro, Vila Real της Πορτογαλίας.