29/12 και 2/1 δεν θα πραγματοποιηθούν εισπράξεις στο ταμείο του Δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2023 και στις 2 Ιανουαρίου 2024, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν εισπράξεις στο ταμείο του δήμου λόγω κλεισίματος της χρήσης.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ