26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Oκτωβρίου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης που θα συζητηθούν είναι  τα παρακάτω:

 

 1. Ψήφισμα για την παράταση των συμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα για τους ωφελούμενους στη δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 8/2018 σε Δήμους και Περιφέρειες λόγο κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών.
 2. Ανάκληση της με αριθμό 01/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την «Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου στον Σύλλογο Ποντίων Λεβαίας».
 3. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste”.
 4. Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».
 5. Ορισμός επιτροπής προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜ. & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ .

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 Τ.Κ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 2. Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,28 MW στη θέση «Αερορράχη» του Δήμου Αμυνταίου»
 3. Έγκριση της με αριθ.  59/2019 απόφασης ΕΠΖ που αφορά την Απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου.
 4. Έγκριση της αριθ. 60/2019 απόφασης ΕΠΖ Δ. Αμυνταίου περί έγκρισης τοποθέτησης υαλοπινάκων σε ημι-υπαίθριο χώρο καταστήματος στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας.
 6. ΄Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 153/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης