Ευχαριστήριο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλώρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλώρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»,                    ευχαριστεί θερμά τον κύριο Γεώργιο Παπαγρηγορίου, για την προσφορά του ποσού των εκατό ευρώ (100 €), στη μνήμη των γονέων του Ιωάννη Παπαγρηγορίου με την συμπλήρωση είκοσι ετών από το θάνατο του και Καλυψούς Παπαγρηγορίου με την συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                              Μιχάλης Ε. Χάτζιος