11 νέα επιδοτούμενα Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης ανακοινώνει τα 11 νέα καινοτόμα και επιδοτούμενα Επιμορφωτικά προγράμματά του, που αφορούν την αναβάθμιση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων σε ένα νέο κύκλο κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων για  30.000 ανέργους, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Τα 11 επιμορφωτικά προγράμματα συντονίζονται και υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και από  Μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα είναι διάρκειας 50-200 ωρών και  η υλοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης αλλά και μέσω σύγχρονης και ασύχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τα νέα προγράμματα τα οποία διατίθενται είναι τα εξής:

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΟΛΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΚΟΖΑΝΗ
2 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ MARKETING ΚΟΖΑΝΗ
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΖΑΝΗ
4  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΖΑΝΗ
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING ΚΟΖΑΝΗ
6 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CMS) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ
8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ
9 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
10 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
11 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ

 

Οι υποψήφιοι επωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης  που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, με ηλεκτρονική δήλωση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. Επικοινωνίας: 23850 55008

e-mail: [email protected]

Επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. : https://kedivim.uowm.gr