Ώρες αγιασμών σχολείων Αμυνταίου τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου