Ψήφισμα της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕ ΘΕΜΑ “Η ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”

 

Το ενεργειακό πρόβλημα και η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας.

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/11/2019 με θέμα την ενέργεια σε σχέση με το αύριο του Δήμου μας και της περιοχής μας, έχει σκοπό να συμβάλει στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με τα ανοιχτά και σωρευμένα θέματα του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Η υλοποίηση του ΕΣΕΚ θα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ενέργεια που θα παράγει η χώρα τα επόμενα χρόνια. Έναν οδικό χάρτη που πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης, ποιοι θα εμπλέκονται, τον τρόπο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού και τέλος την ύπαρξη ενός χωροταξικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων μέσα στα ορυχεία.

Προτάσεις:

 • Η συνέχιση της λειτουργίας της υπερσύχρονης καταλυτικής μονάδας της «Μελίτης 1» τουλάχιστον μέχρι το 2038 που είναι και το χρονικό όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Κατασκευή με μετατροπή της άδειας της λιγνιτικής μονάδας «Μελίτη 2» σε φυσικού αερίου.
 • Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, Μελίτης που είναι ζωτικής σημασίας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
 • Η ανάγκη πολιτικής υποστήριξης για χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2και στη χώρα μας, που θα δώσει προοπτική στη λιγνιτική παραγωγή για τα επόμενα 20 χρόνια, κάτι που δεν έγινε το 2014.

Η περιοχή σήμερα δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την χειμάζουσα οικονομική κατάσταση. Αυτό λοιπόν που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας είναι η μετάβαση, να είναι δίκαιη. Να μη μείνει δηλαδή ο τόπος μας χωρίς υποστήριξη, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας! Έτσι παράλληλα είναι ανάγκη να κινηθούμε σε ένα σύνολο δράσεων όπως:

 • Η σύσταση ενεργειακής κοινότητας στον δήμο μας.
 • Η ενεργειακή αναβάθμιση, «πράσινη ανακαίνιση», των δημοτικών (σχολικών) κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Η δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου που θα εξασφαλίζει την διανομή του σε όλο το Δήμο Φλώρινας.
 • Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Βιομηχανικής Περιοχής με παράλληλη στήριξη σύγχρονων επενδυτικών πλάνων επιχειρήσεων.
 • Η αξιοποίηση του υπάρχοντος γεωθερμικού πεδίου της περιοχής για θέρμανση των Πανεπιστημιακών και Δημοτικών κτηρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων.
 • Η εδαφική αποκατάσταση των ορυχείων και η επιστροφή τους στην τοπική κοινωνία για αξιοποίησή τους, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στην εγκατάσταση Α.Π.Ε.
 • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προετοιμασίας ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η δημοπράτηση και η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της λεκάνης της Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς και τους ταμιευτήρες Κολχικής και Παρορίου.
 • Η κατασκευή του κάθετου άξονα Πτολεμαΐδα – Φλώρινα και των υπολοίπων οδικών αξόνων, Φλώρινα-Πισοδέρι-Πρέσπα, και Φλώρινα-Υδρούσα-Νυμφαίο.
 • Η γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
 • Η επιδότηση των ενεργειακών φυτών για χρήση τους στην λειτουργία των τηλεθερμάνσεων.
 • Η υποστήριξη – προβολή του Τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
 • Η εκπόνηση μελέτης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των μονάδων καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.

 

* Η κα Ευθυμία Ναλπαντίδου, επικεφαλής μίας εκ τω δύο ελάσσονων μειοψηφιών μειοψήφησε λόγω στρατηγικής και ριζικής διαφωνίας με τον όλο σχεδιασμό της Κυβέρνησης στο θέμα της Ενέργειας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα ενέργειας που θα διαχειρίζεται και λιγνίτη.