Ψήφισμα θανάτου του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Φλώρινας «Ελένη Δημητρίου», με την αναγγελία
του θανάτου της Λαπατά Βασιλικής, συζύγου του καρδιολόγου του Νοσοκομείου μας
κ. Βαλασιάδη Δημητρίου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση κι αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στο σύζυγο και τα τέκνα της
εκλιπούσας

Να αφιερώσει στη μνήμη της την 20η Διαμερισματική Ημερίδα Νοσηλευτών
Νεφρολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα την ημέρα της εκδημίας της, ως
ελάχιστη ένδειξη τιμής

Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ