Φοιτητικές συνάξεις στο Κέντρο Νεότητας “‘Αγιος Κήρυκος”