Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ των προκαταρκτικών εξετάσεων των ειδικών φρουρών

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι επιλαχόντες/ ούσες υποψήφιοι/ες Ειδικοί Φρουροί.

ΣΤ’ Ψυγοτεγνική: 27-01-2020
Υγειονομική:28-01-2020
ΣΤ’ Αθλητική: 29-01-2020

Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 401 έως και 440 στον από 04-10-2019 τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας Β’ 20%.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) να ενημερωθούν με αποδεικτικό μέχρι την 15-01-2020 ημέρα Τετάρτη, από την οικεία Δ/νση Αστυνομίας για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης.
2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθούν στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 – Πετράλωνα, την 09:00′ ώρα.
3. Οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Εοελπίδων, οδός Δυρραχίου αρ. 16,Τ.Κ. 16672, Βάρη Αττικής την 09:00′ ώρα.
4. Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για την Επιτροπή: ί) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Τρίτη 28-01-2020, ϋ) Υγειονομικών Εξετάσεων η Τετάρτη 29-01-2020 και ίϊί) Αθλητικών Δοκιμασιών την Πέμπτη 30-01-2020.

Περισσοτερα ΕΔΩ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ