Το πρόγραμμα εορτασμού της Ιστορικής Επετείου της 6ης Νοεμβρίου 1912 στο Δήμο Αμυνταίου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για τον εορτασμό της Ιστορικής Επετείου της 6ης Νοεμβρίου 1912 στο Δήμο Αμυνταίου:

πρόγραμμα εορτασμού