Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές με το κοινό στην ΔΟΥ Φλώρινας

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου  2023 λόγω της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εφοριακών Δυτ. Μακεδονίας δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές με το κοινό. Η Δ.Ο.Υ. Φλώρινας θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.

Το ΓΕΦ Αμυνταίου θα παραμείνει κλειστό.