Την ένταξη δύο έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης για την Π.Ε. Φλώρινας

Την ένταξη δύο έργων  υπέγραψε ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας  Γιώργος Κασαπίδης, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου και του Δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη.

Η πρώτη ένταξη αφορά την εκτέλεση του έργου «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών  Πλωτής Γέφυρας Αγίου Αχίλλειου και συνοδών Λιμενίσκων». Το έργο, προϋπολογισμού 1.785.000,00€, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.   Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η δεύτερη ένταξη αφορά στο έργο «Κατασκευή Δικτύου Μονοπατιών Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού 386.061,60. Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Η Περιφερειακή Αρχή τηρεί τη δέσμευση της για υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομίας της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και έργων υποδομών που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια των χρηστών και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.