Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα: 1ος Κύκλος Ειδοποιήσεων.
Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 7η Ιουλίου 2021 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,
• την υπ. αριθ. 09/2021 (ΦΕΚ 1923/13-5-2021 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη,
• έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, πριν και μετά την δημοσίευση σχετικών δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 06.05.2021 και 28.05.2021),
• επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών,
• ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους,
• και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα,

καλεί
του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 7η Ιουλίου 2021.

Μετά την 7η Ιουλίου 2021 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
1. 47 089 09 03 002/0/0 Λεωφ. Αφέρωφ Γ. 15, Φλώρινα
2. 47 089 09 03 042/0/0 Λεωφ. Αφέρωφ Γ. 11, Φλώρινα
3. 47 089 09 03 049/0/0 Λεωφ. Αφέρωφ Γ. 13, Φλώρινα
4. 47 089 05 02 033/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος 74 (πίσω από το εργατικό Κέντρο), Φλώρινα
5. 47 089 05 02 039/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος 76 (πίσω από το εργατικό Κέντρο), Φλώρινα
6. 47 089 05 02 058/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος 96 (πίσω από το εργατικό Κέντρο), Φλώρινα
7. 47 089 05 02 074/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος 68 (συμβολή οδού Τραπεζούντος και Λεωφ. Ολυμπιάδος), Φλώρινα
8. 47 089 05 02 075/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος & Τραπεζούντος 1 (συμβολή οδού Τραπεζούντος και Λεωφ. Ολυμπιάδος), Φλώρινα
9. 47 089 23 13 006/0/0 Οδός Καπετάν Καούδη 12, Φλώρινα
10. 47 089 34 01 001/0/0 5ες Εργατικές κατοικίες 1 ή 55, Φλώρινα
11. 47 089 03 04 022/0/0 Λεωφ. Ολυμπιάδος 120Β, Φλώρινα
12. 47 089 05 02 028/0/0 Αγρ. 3107 τμήμα (ανώνυμος κάθετη στην Λεωφ. Ολυμπιάδος), Φλώρινα
13. 47 089 06 05 032/0/0 Ηρόδοτου 9, Φλώρινα
14. 47 089 17 01 074/0/0 Ανώνυμος (δίπλα στην οδό Ανθέων – περιοχή Σιδ. Σταθμού), Φλώρινα
15. 47 089 17 01 075/0/0 Ανθέων 10, Φλώρινα
16. 47 089 05 07 016/0/0 Χρυσοστόμου Σμύρνης 8, Φλώρινα
17. 47 089 25 08 019/0/0 Οδ. Ανδρούτσου 68 (πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας), Φλώρινα
18. 47 089 08 01 024/0/0 Σαγγαρίου 2 (απέναντι από την είσοδο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας), Φλώρινα
19. 47 089 20 01 004/0/0 Λεωφ. Μοναστηρίου 112, Φλώρινα
20. 47 089 05 01 034/0/0 Ηπείρου 36Α, Φλώρινα
21. 47 089 05 01 035/0/0 Ηπείρου 36, Φλώρινα
22. 47 089 31 06 001/0/0 Τσιφλίκι Ο.Τ.248 (ανώνυμος – πίσω από το κτήριο της ΚΥΠ), Φλώρινα
23. 47 089 15 10 026/0/0 Λεωφ. Ελευθερίας 24 (απέναντι από την Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών), Φλώρινα
24. 47 089 15 10 073/0/0 Λεωφ. Ελευθερίας 26 (απέναντι από την πλατεία Εφέρδρων), Φλώρινα
25. 47 089 15 10 051/0/0 Καπετάν Βαγγέλη 13, Φλώρινα
26. 47 089 07 18 014/0/0 Κωνστ. Καραμανλή 61 και 63 (απέναντι από το 1ο Γενικό Γυμνάσιο Φλώρινας) Φλώρινα
27. 47 089 07 18 014/0/1 Κωνστ. Καραμανλή 59 (απέναντι από το 1ο Γενικό Γυμνάσιο Φλώρινας), Φλώρινα
28. 47 089 07 18 049/0/0 Λεωφ. Πέλλης 5, Φλώρινα
29. 47 089 07 18 050/0/0 Λεωφ. Πέλλης 3, Φλώρινα
30. 47 089 42 04 003/0/0 Αγρ. 1027 (επί της επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης) Φλώρινα
31. 47 089 11 06 024/0/0 Ο.Τ.94 τμήμα (επί της οδού Βασιλέως Φιλίππου), Φλώρινα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ειδοποιηθεί / ενημερωθεί τα έτη 2018 – 2021 για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν σε καλή κατάσταση μέσω τακτικών ετήσιων ενεργειών τους.
Η εφαρμοσμένη διαδικασία προσωπικών ειδοποιήσεων έχει πρωτίστως “παιδευτικό χαρακτήρα” και οφείλουν πλέον να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτήτες.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία που καθορίζονται από τα σχετικά δελτία τύπου που έχουν εκδοθεί κατά τον μήνα Μάιο του έτους 2021, θα εκτελούνται αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί και θα επιβάλλονται τόσο οι δαπάνες καθαρισμού των οικοπέδων όσο και τα διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες.

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Αναπλ. Προϊστάμενος τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Δανιήλ Στεφανόπουλος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Η/Υ & Αυτοματισμού ΠΕ5 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Γεωπόνος ΠΕ9 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(σύμφωνα με την απόφαση 07/2021, ΑΔΑ:6ΩΣΨΩΗΙ-ΧΤ8)

Ηλίας Μούλελης