Τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Λιμενικό

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ:

α) Οι Πίνακες συμμετεχόντων ανά κατηγορία/υποκατηγορία, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019.

β) Ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ, στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στον Πειραιά, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

08-01-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30 από ΑΓΓΕΛΗΣ Μιχαήλ έως και ΖΑΓΑΛΙΚΗ Βασιλική
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

08-01-2020  09:30 από ΖΑΧΟΥ Ελένη Ειρήνη έως και ΚΥΡΚΟΥ Μαρία – Ελένη
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

08-01-2020  10:30 από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης έως και ΜΠΟΝΤΟΖΗΣ Δημήτριος
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

09-01-2020 ΠΕΜΠΤΗ  08:30 από ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος έως και ΡΟΓΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

09-01-2019  09:30 από ΡΟΖΟΣ Πασχάλης έως και ΤΣΑΠΟΥΡΗ Ελένη – Αγγελική
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

09-01-2019  10:30 από ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ανδρέας έως και ΧΡΥΣΟΧΟΣ Παντελής Γεώργιος
(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

2. Οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

3. Όσοι/ες παρουσιασθούν και υψομετρηθούν ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστωθεί ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, θα συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων – παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν από 13-01-2020 και ως αναλυτικά θα καθορίζεται σε επόμενη ανακοίνωσή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ