Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 02 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄ μ.μ. (β΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση τακτικής συνεδρίασης στις 29 Ιουλίου 2019 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας), σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 53/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά  με την λήψη απόφασης δέσμευσης έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, από το Δήμο Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2020, ποσού 85.000,00 ευρώ για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ΣΑΕ 055με ενάριθμο2017ΣΕ055211110)¨»

Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Επιλογή  υδρονομέα άρδευσης στην Τ.Κ. Σκοπιάς Δήμου Φλώρινας, για την αρδευτική περίοδο 2019»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

3. «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Αντιστοίχιση συνδυασμός και προσαρμογή υφιστάμενης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου Θ. Α. του Ν.»

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

5. «Αντιστοίχιση συνδυασμός και προσαρμογή υφιστάμενης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου Κ. Π. του Β.»

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

6. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Πρώτης στο Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για δύο χρόνια»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

7. «Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Κλαδοράχης για τις ανάγκες του Αρχείου Έργων του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για δύο χρόνια».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

8. «Εξέταση της στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας».

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.

9. «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

10. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας των εκδηλώσεων ¨ΠΡΕΣΠΕΣ 2019¨, από 22 έως 25 Αυγούστου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

11. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς των εκδηλώσεων με την ονομασία ¨Summer Jum¨, στις 3 Αυγούστου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

12. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨, στις 14 & 15 Αυγούστου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Μεσοχωρίου, στις 15 Αυγούστου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ¨ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ¨, στις 20 και 21 Αυγούστου 2019»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Υδρούσας, στις 14 & 15 Αυγούστου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Υδρούσας»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσονησίου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨, στις 14 & 15 Αυγούστου 2019, στην Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου»

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17. «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης επί των οδών της πόλης της Φλώρινας, στο πλαίσιο του υποέργου ¨Αγωγός μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια¨ του έργου ¨ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨» (σχετική η υπ΄ αριθμ. 22/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Εισηγήτρια κα Όλγα Μούσιου Μυλωνά, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ