Τακτική Γενική Συνέλευση του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου    

Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Φλαμπούρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το  Δ.Σ. του Α.Δ.Σ.  αποφασίζει να προβεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/12/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 22/12/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00  στην αίθουσα του κοινοτικού  καταστήματος Φλαμπούρου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα. 1ον  Έγκριση ή μη συμμετοχή  στην Ομοσπονδία Αναγκαστικών   Δασικών  Συνεταιρισμών  Δασοκτημόνων  Ελλάδος

Θέμα. 2ον   Ενημέρωση ατομικών αναγκών 2020

 

Ο Πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος