Σύσταση κλιμάκιων ελέγχου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συστήνει κλιμάκια ελέγχου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα αποτελούνται από:

1.Υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

  1. Κτηνίατρο της ΔΑΟΚ και της Δ/νσης Κτην/κής( για την Π.Ε.Κοζάνης)

3.Υπάλληλο της Δνσης Ανάπτυξης

 

Τα κλιμάκια θα συνεπικουρούνται με ιατρούς των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και αστυνομικούς των οικείων Αστυνομικών Αρχών.

Έργο των κλιμακίων θα είναι ο έλεγχος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Ο ορισμός των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών για τη συγκρότηση του κλιμακίου θα γίνεται με μέριμνα των προϊσταμένων των ανωτέρω διευθύνσεων με απόφασή τους.

Συντονιστής του έργου ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.