Σχολάζον  Κοιμητήριον Ενορίας Αγίου Νικολάου Φλωρίνης

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Φλωρίνης, για το σχολάζον Κοιμητήριόν της

Ανακοινώνει

Με χαρά και ικανοποίηση  , ότι έγινε ο ευτρεπισμός και ο καθαρισμός του Κοιμητηρίου και δύνανται οι συγγενείς που έχουν ενταφιάσει τους προσφιλείς τους ανθρώπους (γονείς, συζύγους, τέκνα), να επισκεφθούν τα μνήματα και να ανάψουν το καντηλάκι τους και το κεράκι τους και ακόμη να περιποιηθούν το μνήμα, χωρίς κανένα κίνδυνο, καθόσον πλέον υπάρχει η πρόσβαση στα μνήματα.

Στόχος της παρούσης Εκκλησιαστικής Επιτροπής είναι να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τον ευτρεπισμό του Κοιμητηρίου και να είναι προσβάσιμο πάντοτε.

Επειδή όμως δεν υπάρχει μητρώον των ενταφιεσθέντων και προκειμένου να συνταχθεί  νέο, το Ε.Σ. αποφάσισε και

κάμνει έκκληση στους Φλωρινιώτες και στις Φλωρινιώτισες, όσους διατηρούν τάφους στο σχολάζοντα Κοιμητήριο, αλλά και όσους έχουν μεταδημοτεύσει σ’ άλλες πόλεις. να δηλώσουν

  1. Στο Γραφείο του Ι.Ν. Ναού τις Κυριακές και τις εορτές, το όνομα τους συγγενούς που είναι ενταφιασμένος και επίσης το δικό τους όνομα την Διεύθυνση και το τηλέφωνο, προς επικοινωνία
  2. Επίσης τα στοιχεία αυτά δύνανται να τα δηλώσουν και στο e mail του Προϊσταμένου του Ναού π. Σωτήριο Παρδάλη:      sotiris.[email protected]
  3. Όσοι περισσότεροι δηλώσουν η επιβάρυνσης του κόστους διατήρησης του Κοιμητηρίου, θα είναι μικρότερο.
  4. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τις παρεμβάσεις δια την ακόμη περισσότερο βελτίωσή του.
  5. Οι γνωρίζοντες συγγενείς των τάφων εκτός Φλώρινας, παρακαλούμε να τους ενημερώσουν για την προσπάθεια αυτή, εφόσον έχουν κάποιο τρόπο επικοινωνίας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

π. Σωτήριος Παρδάλης

Πρωτοπρεσβύτερος