Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:

 1. Επανυποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, Άξονας 1, Μέτρο 2 ‘Συμπληρωματική Πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση’ του χρηματοδοτικού προγράμματος ΄Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016′ με τίτλο “Αισθητική, Λειτουργική Ανακατασκευή Πεζοδρομίων και Υπαίθριων Χώρων Σχολείων Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Αμυνταίου”.
 2. Τροποποίηση της με αριθμό 281/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης».
 3. Tροποποίηση της με αριθμό 282/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Ορισμός μελών της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης».
 4. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου”.
 5. Απόψεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση «Κορομηλιά» του Δήμου Αμυνταίου»
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση προς χρήση του κέντρου νεότητας της Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας προς χρήση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες Νο 6 ΟΕΚ ΙΙ στη Δ/νση Δασών Φλώρινας.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας, φωτισμού και τέλους ακίνητης περιουσίας.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 227/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

……………………………………………………………………………………………..

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου σας  προσκαλεί στην 30η ειδική συνεδρίαση με τα άρθρα 266 και 267 του Ν.3852/2010  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμυνταίου, με θέματα:

 

 1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμυνταίου, έτους 2020.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης