Συλλυπητήριο της Συνέλευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την εκδημία του Καθηγητή Στάθη Πελαγίδη

Η Συνέλευση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τη λύπη της για την εκδημία του Καθηγητή Ευστάθιου Πελαγίδη, ο οποίος διετέλεσε Καθηγητής Ιστορίας του ιδρύματός μας, όπου δίδαξε ικανό αριθμό ετών.

Επιπλέον ο κ. Πελαγίδης υπήρξε ακαταπόνητος ερευνητής με εστίαση στον προσφυγικό ελληνισμό, πεδίο στο οποίο εντάσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ιμονογραφιών και των άρθρων τα οποία συνέγραψε, συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστήμης της Ιστορίας.

Ευχόμαστε να αποτελέσει πρότυπο για τους τωρινούς και τους μελλοντικούς φοιτητές μας. Γαίαν ελαφράν.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Θωίδης