Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Νομαρχιακού Συλλόγου ατόμων με αναπηρία Ν. Φλώρινας

Με το υπ’ αριθ. 1/23-11-2023 Πρακτικό του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 19/11/2023, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαγιάννης Βασίλειος,

Αντιπρόεδρος: Αντωνιάδης Βασίλειος,

Γ. Γραμματέας: Μοστάκης Ιωάννης,

Ταμίας: Σωτηριάδης Χρήστος,

Μέλη: Μπισδούνης Ιωάννης, Στάϊος Ευάγγελος Τσιγλόπουλος Αθανάσιος.

Φλώρινα 01/12/2023

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας