Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Χειριστών και Βοηθών Σκαπτικών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών Νομού Φλώρινας

Στις 12 Ιανουαρίου 2023, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»  με μοναδικό θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα»

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΔΕΛΗΝΑΟΥΜΗΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΔΟΥΜΤΣΗΣ                      ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  ΜΗΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                         ΤΣΙΓΛΗΣ                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ                                          ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Με συλλογικές προσπάθειες και αγώνες θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η βελτίωση στην ασφάλεια στην υγιεινή και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ήταν, είναι και θα είναι η προτεραιότητά μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΝΑΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ