Συγκρότηση σε σώμα της νέας Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. /Π. Δ. Μ.

Συγκρότηση σε σώμα της νέας Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. /Π. Δ. Μ.
Σε ειδική συνεδρίαση στις 20 Ιουνίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα
Επιτροπή του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε./Παρ. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία προέκυψε από την εκλογική
διαδικασία της 22ας Απριλίου 2018, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιόγκας Θεόδωρος, Γεωπόνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δαδαμόγια Αικατερίνη, Κτηνίατρος
ΤΑΜΙΑΣ: Βαρβέρης Θωμάς, Ιχθυολόγος
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μουτζίκη Μαρία, Γεωλόγος
ΜΕΛΗ: Άμπας Βασίλειος, Γεωπόνος
Γαβριηλίδης Γερμανός, Γεωπόνος
Παράσχου Παναγιώτης, Δασολόγος
Σιουτοπούλου Ελένη, Κτηνίατρος
Τσιρέκας Δημήτριος, Γεωλόγος
Κωνσταντινίδης Χρήστος, Γεωπόνος

Ο Πρόεδρος της Δ. Ε.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Γ.