Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863

Ἀρ. Πρωτ.: 236                   Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141η

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

 

Ἀγαπητοί μου.

Παγκοσμίως εἶναι γνωστὴ ἡ σκληρὴ δοκιμασία τοῦ βαρέως σεισμοῦ μὲ τὸν ὁποῖο ἐπλήγησαν ἡ Τουρκία καὶ ἡ ὁμόδοξος Συρία. Εἰκόνες φρίκης, πολλοῦ πόνου καὶ πολλῶν δακρύων. Στὸ παρελθὸν ζήσαμε κι ἐμεῖς τὴν εἰκόνα αὐτή. Εἴμαστε γνῶστες τὶ σημαίνει σεισμός. Ἀλλὰ τούτη ἡ εἰκόνα ποὺ βλέπουμε στὴν Τουρκία καὶ στὴ Συρία εἶναι σὰν παραμύθι. Βιβλικὴ καταστροφή! Ἡ πόλι τῆς ὀνομαστῆς Ἀντιόχειας, ὅπου ὀνομάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ Χριστιανοὶ οἱ πιστοὶ στὸν Χριστό, ἔχει ἰσοπεδωθεῖ. Ἡ Ἑλλάδα μας ἔστειλε ἀπὸ τοὺς πρώτους κλιμάκιο διασωστῶν καὶ καθὼς βλέπουμε ἐργάζονται ἀόκνως σώζοντες ἀνθρώπους μέσα ἀπὸ τὰ συντρίμμια!

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν 603/8.2.2023 Ἐγκύκλιό της μᾶς συνιστᾶ νὰ ἁπλώσουμε χέρι γεμᾶτο βοήθεια καὶ νὰ συνδράμουμε στὸν ἀνθρώπινο πόνο. Μὴν λειτουργήσουμε μὲ τὴν λογική, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά. Ἐκεῖ ὅπου πρὶν ἑκατὸ χρόνια σπάρθηκε πόνος, αἷμα καὶ δάκρυα Ἑλλήνων, νὰ σπείρουμε ἀγάπη. Φίλεψε ἕνα βράδυ ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ τὸν φονιᾶ τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἡ μάννα του, Ζαμβία, ὅμως ἀντέδρασε, κι ὁ Κολοκοτρώνης τῆς ἀπάντησε, «Μάννα, αὐτὸ εἶναι τὸ καλλίτερο μνημόσυνο τοῦ γιοῦ σου καὶ ἀδελφοῦ μου. Νὰ φιλεύουμε τὸν φονιᾶ του».

Ἀνακοινώνουμε λοιπόν, ὅτι ἀπὸ σήμερα κι  ὅλην τὴν ἑβδομάδα μπορεῖτε νἄρχεστε στὸ Ναό μας καὶ νὰ φέρνετε σταθερὰ καὶ διαρκείας πράγματα. Δηλαδή: καινούργια κλινοσκεπάσματα, ἐμφιαλωμένο νερό, γάλα μακρᾶς διαρκείας, ζυμαρικά, ρύζι, ζάχαρη καὶ ὄσπρια. Ὁ χρόνος συγκέντρωσης εἶναι ἀπο τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ἔως καί τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. Ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν, θὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἀθήνα στὴν Ἀποστολή, δομὴ φιλανθρωπίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ θὰ προωθηθοῦν διὰ τοῦ ἀναλόγου Ὑπουργείου στὶς πληγεῖσες περιοχές.

Ἀγαπητοί μου. Ὅ,τι δὲν καταφέρνουν χίλιες διπλωματίες, τὸ καταφέρνει ἡ ἀγάπη! Φύσηξε ὁ βοριᾶς πολὺ δυνατά, ἀλλὰ δὲν κατάφερε νὰ κατεβάση τὸν ἱππέα τῆς γνωστῆς ἱστορίας. Ζέστανε καὶ πύρωσε ὁ ἥλιος καὶ ἀμέσως κατέβηκε ὁ ἱππέας. Εἴθε καὶ τούτη ἡ κίνησι ἀγάπης τῆς Ἑλλάδος μας νὰ λειτουργήση θετικὰ καὶ νὰ πάψουν πλέον οἱ ἀπαίσιες πολεμικὲς ἰαχές τῶν γειτόνων μας.

Εὐχόμαστε νὰ ἐπιτύχη Πανελλαδικὰ τούτη ἡ εὐλογημένη κίνησι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ ἁπαλυνθῆ ἔστω καὶ λίγο ὁ πολὺς πόνος τῶν συνανθρώπων μας.

Ἐν ὄψει δὲ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἁγίου Τριωδίου καὶ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εὔχομαι τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας στὶς οἰκογένειές σας καὶ στὴν Πατρίδα μας.

 

Μετὰ διαπύρων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ