Στη Φλώρινα το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Στη Φλώρινα και στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα φιλοξενηθεί το διάστημα 19-21 Απριλίου το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των φυσικών επιστημών και νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.» Σκοπός του συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με ορίζοντα τις πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα από σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Επίσης, μέσα από τη δυναμική ζύμωση παλαιών και νέων ερευνητών αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις για την εξέλιξη και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους εν λόγω τομείς, ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες που προκύπτουν και στις διεθνείς προοπτικές που ανοίγονται. Η συμμετοχή στο Συνέδριο αναμένεται πολύ αυξημένη.

Λόγω του μεγέθους, αλλά και του κύρους του στην επιστημονική κοινότητα της εκπαίδευσης για τις φυσικές επιστήμες πανελληνίως, αποτελεί σημαντικό γεγονός τόσο για το Πανεπιστήμιο, όσο και για την πόλη της Φλώρινας. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι διοργανωτές παρουσίασαν το πρόγραμμα και τις θεματικές του συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ (Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες & την Τεχνολογία).