Στάση εργασίας εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-12-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟ 11:00 ΕΩΣ 15:00

Το Σωματείο εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας συμμετέχει στην τετράωρη  προειδοποιητική στάση εργασίας που προκήρυξε το Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για την Τετάρτη 20/12/2023 και από ώρα 11:00 μέχρι 15:00, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης, να φέρει στην Βουλή το Νομοσχέδιο που αλλάζει οριστικά προς όφελος των ιδιωτών τον χαρακτήρα της διαχείρισης των νερών στην χώρα μας.

Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι προεκλογικά υποστήριζε το αντίθετο, εξήγγειλε την συγχώνευση – συνένωση των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε 15 νέους φορείς σε επίπεδο διευρυμένης χωρικής ενότητας, πιθανό Περιφέρειας, αλλάζοντας τελείως τον χαρακτήρα και την στρατηγική της πολιτικής για το νερό στην χώρα μας. Προωθεί πλέον με ξεκάθαρο τρόπο τις προϋποθέσεις ιδιωτικοποίησης και ξεπουλήματος των νερών και μάλιστα σε λίγους εκλεκτούς της.

Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας είμαστε ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει το βασικότερο κοινωνικό αγαθό, το νερό, από την τοπική αυτοδιοίκηση και να το χαρίσει στα μεγάλα συμφέροντα.

Η κυβέρνηση με επίκληση τα οικονομικά προβλήματα μεγάλου αριθμού των Δ.Ε.Υ.Α., αποφάσισε ότι είναι προτιμότερο να τις καταργήσει, να αφαιρέσει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα από τους Ο.Τ.Α. και σταδιακά  να τις ιδιωτικοποιήσει, αγνοώντας ωστόσο ότι τα προβλήματα και  οι δυσκολίες οφείλονται κυρίως στο υψηλό κόστος ενέργειας, για το οποίο, όμως, δεν ευθύνονται, και το οποίο επωμίστηκαν εξολοκλήρου χωρίς καμία επιδότηση. Διαβεβαιώνει ότι θα καλύψει τα χρέη των Δ.Ε.Υ.Α. προς τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τη στιγμή, που τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μορφή δανείου που θα επιστραφούν τα επόμενα χρόνια.

Η πολιτεία αγνοεί και υποτιμά  την πορεία των Δ.Ε.Υ.Α. από το 1980 έως σήμερα, ενώ δεν γνωρίζει σε βάθος την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα υδάτων, αλλά και το αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. που έχει ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τις τοπικές συνθήκες.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης που μέχρι σήμερα, εξαιτίας της ανταποδοτικής και μη κερδοσκοπικής λειτουργίας τους και μέσα από την τοπική τους δράση έχουν προσφέρει διαχρονικά τα μέγιστα στις τοπικές κοινωνίες με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (βιολογικοί καθαρισμοί, καθαρό και πόσιμο νερό).

Η σχεδιαζόμενη «μεταρρύθμιση» είναι ουσιαστικά απορρύθμιση, που θα έχει επιπτώσεις, κυρίως, στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, διότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης σε 5 εκ πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας. Από την ίδρυση τους τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, παρά τις μεγάλες οικονομικές, οργανωτικές και θεσμικές δυσκολίες και προβλήματα, έχουν εκτελέσει έργο, που υπερβαίνει τα 20 δις ευρώ στους τομείς της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα, σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. εκτελούν έργα ύψους 2 δις, ενώ στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα χρηματοδοτηθούν για έργα και δράσεις, που υπερβαίνουν τα 4 δις.

Χάρη στις Δ.Ε.Υ.Α., οι πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας  πίνουν ασφαλές, υγιεινό και φθηνό νερό, ενώ με τους βιολογικούς καθαρισμούς, που κατασκεύασαν οι Δ.Ε.Υ.Α. προστατεύεται και το περιβάλλον, σε μια χώρα που τα προβλήματα του περιβάλλοντος ολοένα και οξύνονται, με την κλιματική κρίση που πλήττει σφοδρά την Μεσόγειο.

Εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, παρά τα έντονα προβλήματα κυρίως υποστελέχωσης  και του υψηλό χρέους στους παρόχους ενέργειας, όπως στη ΔΕΗ, να ανταποκρίνονται καθημερινά στη διαχείριση του νερού και να στέκονται δίπλα και κοντά στον πολίτη και στα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση του.

Η διαχείριση του αντικειμένου των ΔΕΥΑ μόνο στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι αποδοτική και ωφέλιμη για τις τοπικές κοινωνίες. Οι απρόσωποι και συγκεντρωτικοί οργανισμοί αγνοούν τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορούν να δράσουν ευέλικτα και αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το ελεγχόμενο διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών που θα συσταθούν, θα κατευθύνουν όλα τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών αξίας πολλών δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, στις γνωστές μεγάλες εταιρίες με ΣΔΙΤ (συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με συμβόλαια διαχείρισης των δικτύων από τις εταιρίες για τουλάχιστον τριάντα χρόνια.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, όπως και όλες οι Δ.Ε.Υ.Α., από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μετά, και αφού εφαρμόσθηκε το σχέδιο «Καλλικράτης» χωρίς προσωπικό, πόρους και εξοπλισμό πλαγιοκοπήθηκε και αφυδατώθηκε, χωρίς, ωστόσο, να πάψει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Εκτέλεσε και εκτελεί έργα, μελέτες και προμήθειες, η δαπάνη των οποίων ξεπερνά τα 30.000.000,00 ευρώ, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, αφού οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Δ.Ε.Υ.Α.Φ. θα χάσουν σημαντικό μερίδιο της συνεργασίας τους και άρα θα πληγεί και η τοπική απασχόληση και οικονομία.

Οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας θα αγωνιστούμε μαζί με τους συναδέλφους των άλλων 125 Δ.Ε.Υ.Α., με κάθε μέσο να παραμείνει το νερό στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εκεί ανήκει. Οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν περιουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με μεγάλη προσπάθεια και διαχρονικούς αγώνες έφθασαν τον τομέα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην περιφέρεια της χώρας σε πολύ υψηλό επίπεδο, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

 

Σωματείο Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας